Sluiten

Openbare besluitenlijst 10 april 2013

Roks, M.

Vriendschapsrelatie met Edmonton (Canada)

Het college van B&W heeft positief gereageerd op een verzoek tot aangaan van een vriendschapsrelatie met het Canadese Edmonton. De vriendschapsband wordt aangegaan uit respect voor de gevallen soldaten van het South Alberta Regiment dat onze gemeente in 1944 bevrijdde en mede gezien ontwikkelingen ten aanzien van Battle Field Tourism. 
Portefeuillehouders burgemeester Dick de Cloe en wethouder Ton Linssen

Verlenging intentieovereenkomst Landgoedhotel Heimolen

Het college heeft besloten de intentieovereenkomst met betrekking tot een Landgoedhotel met Zoom Invest Projectontwikkeling B.V. te verlengen tot en met 31 december 2013. In 2010 heeft de gemeente een intentieovereenkomst gesloten met Zoom Invest met als doel om gezamenlijk tot een gebiedsontwikkeling van het planinitiatief voor een hotel in combinatie met een tankstation aan de Heimolen te komen. Omdat de verlengingstermijn inmiddels voor de tweede keer is verstreken heeft het college besloten om de intentieovereenkomst tot het einde van dit jaar te verlengen.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad

Beslissing op bezwaar niet wijzigen emigratiegegevens

Het college heeft besloten een bezwaarschrift om te komen tot wijziging van persoonsgegevens in de basisadministratie, conform het advies voor de commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te verklaren. Het gaat om een verzoek tot wijziging van gegevens in de jaren ’71-’72. In die tijd werd er gewerkt met persoonskaarten die vielen onder het Besluit Bevolkingsboekhouding. In dit Besluit is bepaald dat gegevens die op een persoonskaart vermeld stonden, gewijzigd konden worden binnen 2 jaar nadat de gegevens opgenomen waren. Deze termijn is dus inmiddels ruimschoots overschreden.
Portefeuillehouder burgemeester Dick de Cloe

Kadernota van de GGD West-Brabant 2014

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom heeft kennis genomen van de Kadernota 2014 van de GGD West-Brabant en zal richting de GGD West-Brabant schriftelijk reageren. In de reactie merkt het college op dat de Beleidsbegroting 2014 richting de gemeenteraad wordt gebracht om zijn zienswijze naar voren te kunnen brengen. Tevens merkt het college op om de voorgestelde loon- en prijsindexering van 1,93% in 2014 op te vangen binnen de Beleidsbegroting 2014 en deze niet ten koste te laten gaan van de opgelegde 3x3-bezuiniging.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad Coppens

Afwijzing verhuur grond nabij Kapittelstraat 21

Het college heeft besloten niet over te gaan tot verhuur van gemeentegrond gelegen aan de Kapittelstraat voor het plaatsen van een combinatiemast die geschikt is voor plaatsing van zend-apparatuur (USMT-antenne) en waarschuwingssysteem. Vanwege bezwaren vanuit de omgeving is ervoor gekozen om geen nieuwe zendmast toe te staan nabij de Kapittelstraat 21. De nabij gelegen basisschool, de wijkcommissie, het wijkcentrum en een grote groep omwonenden hebben aangegeven grote moeite te hebben met eventuele plaatsing van een antenne-installatie op die plek. De reeds aanwezige WAS-mast (Waarschuwing Alarm Systeem) die enkele meters verderop staat, blijft wel staan.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een brief van de BSD over het pand aan de Dumontsdreef 2.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

Uitgelicht

Zoeken