Sluiten

Openbare besluitenlijst 4 september 2012

Roks, M.

Vervangende nieuwbouw van een woning

Het college heeft besloten de procedure te starten om het vervangend nieuw bouwen van een woning aan de Korenberg mogelijk te maken. In juni 2012 is hiervoor een aanvraag omgevingsvergunning eerste fase ontvangen . De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan. Het college heeft besloten om de afwijkingsprocedure te starten waardoor het betreffende bouwplan kan worden gerealiseerd.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Informatieavond Prestatieafspraken Wonen

Het college heeft het Presidium van de raad verzocht om een opiniepeilende informatieavond in oktober 2012 over de gezamenlijk met Stadlander (nieuw) op te stellen Prestatieafspraken Wonen. Aanbevelingen van de Rekenkamer West-Brabant over het vroegtijdig betrekken van de raad en overige stakeholders worden hierbij ter harte genomen.  Het gaat hierbij vooral om het Plan van Aanpak. 

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Procesbesluit invordering staangeld

Het college heeft besloten tot het voeren van een civiele procedure tegen een kermisexploitant die zijn facturen staangeld niet heeft betaald. Tevens heeft het college volmacht gegeven aan de deurwaarder om de gemeente bij de rechtbank te vertegenwoordigen.

Portefeuillehouder burgemeester Han Polman 

Raadsbrief

Het college beantwoordt een brief van Lijst Linssen over het gebruik van glaswerk/kunststof tijdens de Krabbenfoor.

Antwoordbrief aan Lijst Linssen over het gebruik van glaswerk/kunststof tijdens Krabbenfoor

Portefeuillehouder burgemeester Han Polman

Uitgelicht

Zoeken