Sluiten

Openbare besluitenlijst 10 februari 2012

Roks, M.

Aanpak Dorpsstraat/Vogelenzang en Hemi/ Wouwseweg in Halsteren

B en W hebben besloten een verlenging aan te gaan van drie maanden voor de periode voor het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst voor de vestiging van Lidl en C1000 en de schriftelijke bevestiging hiervan te mandateren aan wethouder Linssen. Voorts beantwoordt het college een brief van de fractie van het CDA over de discussie rondom Vogelenzang. Deze brief is terug te vinden op de website van de gemeente: http://www.bergenopzoom.nl/

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Evaluatie jaarwisseling 2011-2012

Het college heeft kennisgenomen van een korte evaluatie van de jaarwisseling 2011-2012. Hoofdconclusie is dat deze jaarwisseling relatief rustig is verlopen. In de voorbereiding is gebruik gemaakt van de ervaringen uit de voorgaande jaren. Die ervaringen hebben ertoe geleid dat de meeste maatregelen door alle betrokken partners inmiddels routinematig uitgevoerd worden.

In de loop naar de oudejaarsdag was het opvallend rustig. Uit de informatie van de buurtpreventieteams blijkt  dat het aantal overlastmeldingen nagenoeg gelijk was aan die in 2010 (38 meldingen ten opzichte van 36 meldingen in 2010). Op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis meldden zich dit jaar 6 personen (vorig jaar 10) met letsel door vuurwerk. De brandweer is 8 maal uitgerukt voor brand door vuurwerk (vorig jaar 7 maal).

Tijdens de evaluaties met de betrokken deelnemende organisatie bleek dat de samenwerking tussen de buurtpreventieteams, SIW en de politie ook dit jaar als erg positief werd ervaren.

Tijdens de jaarwisseling werd voor een bedrag van € 16.500,- aan gemeentelijke eigendommen vernield. Het nemen van preventieve maatregelen om vernielingen te voorkomen (verwijderen afvalbakken etc). heeft in totaal € 6000,- gekost. De extra schoonmaakkosten door vuurwerkafval zijn beperkt gebleven tot € 7.500,-.

Portefeuillehouder burgemeester Han Polman

Uitgelicht

Zoeken