Beroepsvaart

Administrator

De Theodorushaven ligt aan het Schelde-Rijnkanaal (SRK) en kan via Bergsche Diep worden bereikt. De vaargeul vanuit het Schelde-Rijnkanaal aangegeven met  betonning. Na het passeren van de havendamlichten wordt de route aangegeven met een witte en een groene lichtenlijn. Deze leiden naar de Burgemeester Peterssluis. Deze sluis heefteen schutlengte van 120 meter en een breedte van 12 meter.

In verband met een gelijke waterstand van de haven en het SRK wordt er niet meer geschut met deze sluis en dient deze enkel als (nood)waterkering. De maximaal toegestane doorvaartbreedte is 11.60 meter. De sluis heeft marifoonkanaal 22. Tijdens het varen en verhalen in de haven is het verplicht dit kanaal uit te luisteren.

Nadat de havendamlichten zijn gepasseerd, bevindt u zich in het vaarwater van Bergen op Zoom. Vanaf dat moment bent u  havengeldplichtig. Binnen het hele vaargebied, zowel in de buiten- als in de binnenhaven, geldt een maximale vaarsnelheid van 6 kilometer per uur. Over het binnenhoofd van de sluis ligt een beweegbare klapbrug die bij aanbod van alle vormen van scheepvaart wordt bediend.

Achter in de haven is   ter hoogte van de gemeentelijke loswal een zwaaikom waar bij een onbezette kade met maximaal 110 meter gedraaid kan worden. Ook buiten de sluis ter hoogte van de Cees de Boer-haven (buitenhaven) is het mogelijk om met 110 meter te draaien. U mag geen gebruik maken van de Cees de Boer-haven vanwege de aanwezigheid van een laad- en losplaats voor gevaarlijke stoffen. Schepen van 135 meter lang en koppelverbanden kunnen en mogen de sluis vanaf het SRK achteruitvarend passeren en de haven invaren.

Bedrijven en (gemeentelijke) ligplaatsen

In het ongeveer 2,5 kilometer lange havenkanaal bevinden zich diverse bedrijven met watergebonden activiteiten en eigen laad- en losplaatsen. De gemeente beschikt over ligplaatsen voor de beroepsvaart op twee plaatsen in de haven. In overleg met de gemeentelijke havendienst kan hier een ligplaats worden genomen.

Openbare gemeentelijke loswal en steiger

Achter in de haven bevindt zich de openbare gemeentelijke loswal. Die wordt deels gehuurd en gebruikt voor het overslaan van containers. Het resterende deel van de loswal is gescheiden door het verhuurde middengedeelte. 

Met de havendienst kunnen over het resterende deel (een gedeelte van circa 120 meter en een gedeelte van circa 30 meter) afspraken worden gemaakt en reserveringen worden gedaan voor het overslaan van diverse goederen. Wel moeten gebruikers zelf voor de overslaginrichtingen zorgen. 

Ook bevindt zich hier een zogeheten vingersteiger waar aan beide kanten, ook met vaartuigen van 135 meter lengte, kan worden afgemeerd. De noordkant van deze steiger kan voor passagiersschepen worden gereserveerd, waarbij de mogelijkheid bestaat om met een hydraulisch bewogen platform rolstoelen en bedden van en aan boord te brengen. Op deze steiger kan op vier punten, met eigen hulpmiddelen, drinkwater worden ingenomen. Ook zijn er meerdere 220 volt aansluitingen, 16 ampère gezekerd, voor  stroomafname.

Algemene informatie beroepsvaart

De Theodorushaven is één van de drie bedrijventerreinen van Bergen op Zoom. De Theodorushaven ligt aan het Schelde Rijnkanaal (SRK) en wordt via Bergsche Diep bereikt. De haven wordt jaarlijks aangedaan door ongeveer 2.500 beroepsvaartuigen. Voor de pleziervaart worden jaarlijks gemiddeld evenveel passages geregistreerd. Ook voor het Rode Kruis en De Zonnebloem worden jaarlijks ligplaatsen gereserveerd.

Jaarlijks wordt er ongeveer 2 miljoen ton aan goederen aangevoerd en ongeveer 250.000 ton afgevoerd.

De aangevoerde goederen zijn voornamelijk bouwstoffen, waaronder zand, grint, cement, klinkers, gebroken asfalt en puin. Maar ook tarwe voor de levensmiddelenindustrie, verwerkt door Cargill. Er wordt een geringe hoeveelheid chemische stoffen aangevoerd voor het vervaardigen van chloor door Sabic, voorheen General Electric Plastics. Dit wordt in de eigen haven van Sabic, buiten de sluis overgeslagen. De afvoer bestaat voornamelijk uit de reststoffen van de tarweaanvoer waar onder andere veevoeder van wordt gemaakt. Ook worden containers aan- en afgevoerd met hoogwaardige producten van Ricoh en vriesproducten van Lamb Weston Meijer. Voor de containeroverslag wordt tijdelijk gebruik gemaakt van een deel van de openbare gemeentelijke loswal achter in de Theodorushaven. Deze wordt door de Markiezaat Container Terminal (MCT) geëxploiteerd.