Subsidies

Homs, J.J.E. (Etiënne)

De gemeente verleent subsidies op het gebied van sport, cultuur, welzijn en zorg. Op deze manier ondersteunen we maatschappelijke doelen. Om in aanmerking te komen voor zo'n subsidie moet wel voldaan worden aan regels en verplichtingen.

Hier kunt u zien of u in aanmerking komt voor een subsidie en aan welke voorwaarden u moet voldoen. Ook vindt u hier antwoorden op de meest gestelde vragen.

Is subsidie van toepassing?

Per soort subsidie ziet u wanneer u die kunt aanvragen en welke documenten u bij de aanvraag moet aanleveren. U kunt via deze pagina uw aanvraag en de bijlagen vervolgens digitaal verzenden.

Cultuur

Sport

Welzijn / Zorg

  • Subsidie maatschappelijke dienstverlening (aanvragen jaarlijkse subsidie: van 1 september tot 1 oktober ; aanvragen eenmalige subsidie: het gehele jaar mogelijk, uiterlijk 2 maanden voor start activiteit)

Anders

 

Meestgestelde vragen

Hoe vraagt u subsidie aan?

Een subsidie kunt u hier digitaal aanvragen. U kunt meteen eventuele bijlagen meesturen. Kunt u de aanvraag niet digitaal indienen? Dan kunt u in het stadskantoor gebruikmaken van een computer en een speciale gebruiksaanwijzing.  Als uw subsidieaanvraag niet voldoet aan de regels, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en wordt u een passende hersteltermijn geboden.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

Sommige subsidies worden maar eenmaal per jaar verleend. U kunt alleen binnen de geldende termijn uw aanvraag indienen. Buiten deze termijn is het aanvraagformulier niet beschikbaar. Let op: deze termijn kan per soort subsidie afwijken.

Bedrijven en rechtspersonen moeten ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Deze inschrijving behoort actueel te zijn.

Vraagt u subsidie aan voor een evenement dat plaats vindt op de openbare weg of waarvoor u een deel van de openbare weg wilt afsluiten? Vergeet dan niet een evenementenvergunning aan te vragen!

Afhandeling aanvraag subsidie. Wanneer hoort u de uitslag?

Het behandelen van een aanvraag duurt maximaal 13 weken als u alle vereiste gegevens hebt aangeleverd. De uitslag van uw aanvraag ontvangt u per email.

Activiteiten waarvoor al subsidie is verleend:

Voor het doorgeven van mutaties op eerder verleende subsidies en het verantwoorden van gesubsidieerde activiteiten kun u nog geen gebruik maken van het internet. Hiervoor blijven de bestaande afspraken ongewijzigd en kunt u deze per post inzenden.

Is het mogelijk om als individu subsidie aan te vragen?

Dat kan, maar in veel gevallen kan de gemeente alleen een subsidie uitbetalen aan een rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting, vereniging, organisatie of bewonersorganisatie). Als u als individu een aanvraag doet, kan de gemeente u helpen bij het vinden van een geschikte rechtspersoon om mee samen te werken.

Waar kan geen subsidie voor aangevraagd worden?

De gemeente Bergen op Zoom verleent geen subsidie voor de volgende situaties:

  • Huursubsidie/huurtoeslag

  • Zorgtoeslag

  • Woningisolatie

In sommige gevallen zijn dit soort subsidies via de rijksoverheid geregeld.

Welke wetgeving is van toepassing op subsidies?

Algemene Subsidieverordening

Regeling subsidies Sport en Bewegen Bergen op Zoom

Subsidieregeling cultuur

Beleidsregels cultuursubsidies 

Jubileumsubsidie

Subsidieregeling Maatschappelijke Dienstverlening

Waar kan ik meer informatie krijgen over subsidies?

Herintreding in het arbeidsproces

Begeleiding Monumentensubsidie

Schoolkosten

Bijdrage Starterslening