Ondernemersfonds (BIZ) Binnenstad

Administrator

Bergen op Zoom startte als eerste stad in Brabant met een ondernemersfonds. Een ruime meerderheid van de ondernemers in de binnenstad van Bergen op Zoom heeft zich daarvoor uitgesproken. Tijdens het tellen van de stemmen op woensdag 9 februari 2011 bleken 156 ondernemers voor zo'n fonds te zijn. In totaal stemden 52 ondernemers tegen.

Meer bezoekers

De georganiseerde ondernemers in de binnenstad hebben zich sterk gemaakt om tot een ondernemersfonds te komen voor de binnenstad van Bergen op Zoom. Het doel van dit fonds is het versterken van de economische kracht van de binnenstad om door meer bezoekers te trekken met een langere verblijfstijd en een groter bestedingsformule. De experimentenwet ' Bedrijven Investerings Zones (BIZ)' biedt hiervoor de gelegenheid.

Draagvlak

Op 9 februari 2011 werd, onder toezicht van een notaris, de stembus ontsloten en konden de stemmen worden geteld. In totaal hebben 211 van de 322 ondernemers hun stem uitgebracht. Kortom meer dan voldoende draagvlak. De wet schrijft namelijk voor dat tenminste 2/3 van de stemmers voor de invoering van de BIZ dienst te zijn om deze in te kunnen voeren.

Eerste in Brabant

Bergen op Zoom was de eerste gemeente in Noord-Brabant en de vijfde in Nederland die een Bedrijven Investerings Zone in het leven riep. Bergen op Zoom kan door de BIZ als regionaal koopcentrum structureel de consumenten aan zich binden en zet hiermee een duidelijke stap voorwaarts.