Horeca

Administrator

Op de website van Koninklijke Horeca Nederland, is veel informatie te vinden die interessant is voor (startende) horecaondernemers. Koninklijke Horeca Nederland is de grootste brancheorganisatie voor de horecaondernemer in Nederland. Zij kunnen advies en begeleiding geven aan alle bedrijfsvormen van horeca.

Drank- en horecavergunning

Wilt u alcoholhoudende dranken bedrijfsmatig schenken? Dan dient u te beschikken over een een Drank- en Horecavergunning. Dit is een horecavergunning zoals omschreven in de Drank- en Horecawet. De Drank- en Horecawet is een landelijke wet die nageleefd dient te worden wanneer u een horeca-inrichting exploiteert waarin alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse worden geschonken.

Een Drank- en Horecavergunning is persoon- en pandgebonden en is dus niet overdraagbaar.