Tuinwijk Zuid-West: revitalisering openbare ruimte

Roks, M. (Marloes)

De afdeling Openbare Ruimte werkt samen met Stadlander aan het project revitalisering openbare ruimte Tuinwijk Zuid-West. Uniek aan dit project is de koppeling tussen het programma regulier onderhoud openbare ruimte en het renovatieproject woningen van Stadlander. Daarnaast proberen we ook de bewoners als derde partner actief te betrekken. In eerste instantie in het voortraject, maar later ook in de vorm van participatie.

Woensdagmiddag 29 april konden de bewoners in een van de leegstaande huurwoningen kennis nemen van de eerste ruwe schetsplannen (zie bijlage). Gezien de opkomst en opbrengst was deze inloopsessie zeker een succes. Enkele bewoners hebben al aangegeven te willen participeren in het beheer van de openbare ruimte. De plannen worden nu verder uitgewerkt en deze zomer gecommuniceerd  met de bewoners, zodat we het project in het najaar kunnen uitvoeren. De gemeente en Stadlander hebben er alle vertrouwen in dat we samen met de bewoners de leefbaarheid in deze buurt een mooie impuls kunnen geven.