Vragen en opmerkingen op ontwerp Koepelstraat

Jeroen van Bommel

Vragen en opmerkingen op ontwerp


De belangrijkste punten die u tijdens de informatieavond aan ons mee gaf waren:


·Het tekort aan parkeerplaatsen in het algemeen

Aangegeven werd dat het steeds moeilijker is om in de straat en omgeving een parkeerplaats te vinden. Zeker nu er in de ring parkeerplaatsen zijn verdwenen. Dit signaal wordt door ons nu breder opgepakt. Zoals gezegd kan dit probleem niet met de herinrichting van de Koepelstraat alleen opgelost worden. Wel hebben we naar aanleiding van uw opmerkingen gekeken of we de parkeervakken kleiner konden maken. Dat kon en daardoor zijn er weer een aantal parkeerplaatsen in de Koepelstraat bijgekomen.


·Onveilige verkeerssituaties

Ook deze opmerking wordt door ons breder opgepakt. Ook hier ging het niet om de Koepelstraat zelf, maar op de aansluitingen van de zijwegen op de centrumring. Momenteel loopt er een verkeersonderzoek. Aan de hand hiervan worden verschillende verbeteringen bekeken. De resultaten hiervan zijn pas in 2018 bekend. We hebben bekeken of de eventuele verbetering van invloed zijn op de plannen voor de Koepelstraat. Aangezien het om de zijstraten gaat en niet de Koepelstraat zelf, zien wij geen reden om de uitvoering van de herinrichting uit te stellen.


· Kwaliteit huisaansluitingen

Enkele bewoners hebben aangegeven dat zij problemen hebben gehad of nog steeds hebben met hun huisaansluiting. Inmiddels hebben we enkele huisaansluitingen nagekeken (van nr. 87, 58 en 88) en staan er nog een aantal op de lijst om nagekeken te worden (18, 24, 45, 55, 76). Tot nu toe hebben we geen bijzonderheden aangetroffen. De leidingen waren correct aangesloten en in goede conditie.


· Verzameling afval van plastic

Verzocht werd om de bovengronds containers aan de Vlaszak te vervangen door ondergrondse containers. Dat gaan we doen. De containers voor restafval ter hoogte van nr. 48 zullen vervangen worden door containers voor plastic. De bewoners die nu op deze containers zijn aangesloten, krijgen van Saver een andere container aangewezen.