Illegaal slopen, (ver)bouwen of afwijken van het bestemmingsplan

Splinter, F.

Illegaal bouwen?            

Voor het bouwen, slopen en voor grotere verbouwingen gelden regels en heeft de eigenaar een zogenaamde omgevingsvergunning nodig. Vinden er in uw omgeving bouw- of sloopactiviteiten plaats waarvan u denkt dat dit zonder vergunning plaatsvindt? Of ziet u zaken die volgens u niet veilig zijn? Vermoedt u dat een woning of een pand in strijd met het bestemmingsplan gebruikt wordt? Dat kan betekenen dat de eigenaar zich niet (helemaal) aan de regels houdt of deze anders invult. Datzelfde geldt wanneer u een aanhoudende (geluids)overlast ervaart door bouw-of sloopactiviteiten in uw directe omgeving.         

Wat kunt u zelf doen   

In de Bergse Bode kunt u, bij het onderdeel gemeente, zien of er een omgevingsvergunning is afgegeven of aangevraagd. Maar niet alle bouwwerken, sloopactiviteiten of gebruikswijzigingen zijn vergunningplichtig. Landelijk is bepaald welke bouw- en sloopactiviteiten vergunningvrij zijn en welke niet. Informatie hierover vindt u op de pagina Bouwen en Verbouwen.  

Voor het gebruik van panden en gronden zijn regels vastgelegd in bestemmingsplannen. Voor wijzigingen van het gebruik is vaak weer een omgevingsvergunning nodig.  

Vermoedt u dat een pand niet veilig is? Neemt u dit dan eerst op met de eigenaar en verhuurder van het pand. Er zijn landelijk eisen vastgelegd voor panden op het gebied van veiligheid en bruikbaarheid.  Het Bouwbesluit stelt eisen aan de veiligheid en bruikbaarheid van een bouwwerk.     

Bij geluidsoverlast door bouw- of sloopactiviteiten bespreekt u dit met diegene die de overlast veroorzaakt of de eigenaar van het pand. Komt u er samen niet uit dan kunt u vragen of er misschien iemand voor u kan bemiddelen. Een andere mogelijkheid is (gratis) te informeren via het Juridisch Loket wat uw mogelijkheden zijn. Via deze website kunt u tevens een duidelijke uitleg vinden wat het burenrecht inhoud. U kunt ook contact opnemen met uw rechtsbijstandsverzekering om u te laten adviseren.           

Wat doet de gemeente

De gemeente houdt zelf ook in de gaten of er geen illegale activiteiten plaatsvinden maar kan niet overal tegelijk zijn. Als uw melding wordt ontvangen dan gaat de gemeente de situatie onderzoeken. Als blijkt dat er sprake is van illegaal bouwen of slopen zullen gepaste maatregelen worden getroffen.      

Melden

U vindt hier het digitale meldformulier voor het melden van mogelijke illegale bouw of overlast.     

Als u uw contactgegevens invult bij de melding dan kunnen wij u op de hoogte houden van de voortgang van uw melding. Wij zullen uw gegevens niet actief met anderen delen. Volgt er echter een juridische procedure dan zijn uw gegevens wel opvraagbaar. Wilt u liever volledig anoniem blijven, vult u dan geen contactgegevens in. Wij kunnen u dan niet informeren over de voortgang.