Overlast zwervers

Homs, J.J.E.

Wanneer er sprake is van overlast/hinder

Overlast door dak- en thuislozen (zwervers) wordt door iedereen anders ervaren. Voor de één is er al sprake van overlast als een dakloze ergens zit. Voor de ander pas wanneer er veel rommel achtergelaten wordt of wanneer er drugs gebruikt worden. Het is daarom goed om te benadrukken dat voor dak- en thuislozen dezelfde regels gelden als voor alle andere inwoners van de gemeente Bergen op Zoom. Dit betekent bijvoorbeeld dat een dakloze een hele dag op een bankje mag zitten, maar dat hij (in het aangewezen gebied, zie kaart) geen drank mag gebruiken. Het gebruiken van drugs is nergens toegestaan. Verder kan er sprake zijn van het achterlaten van rommel, het doen van de behoefte in het openbaar of het uitschelden van mensen.

Waarmee rekening moet worden gehouden

Dak- en Thuislozen maken onderdeel uit van de maatschappij. Omdat Bergen op Zoom centrumgemeente is voor de Maatschappelijke Opvang, betekent dit dat er zich relatief meer dak- en thuislozen in onze gemeente bevinden dan in andere gemeenten. 

Wat kunt u zelf doen?

Dak- en thuislozen zijn normale mensen waar u prima het gesprek mee aan kunt gaan. Een respectvolle benadering is dan wel nodig. Lang niet elke dakloze is verslaafd. Mocht iemand wel duidelijk onder invloed zijn, dan kunt u deze persoon uiteraard beter niet zelf benaderen.

Wat kunt u van de gemeente verwachten?

De gemeentelijke handhavers pakken samen met de politie en het straatteam voor dak- en thuislozen overlast door deze groep aan. Ook wordt er door de gemeente met alle betrokken organisaties aan gewerkt om een zo goed mogelijk vangnet voor deze mensen te creëren, zodat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben en de overlast op straat afneemt/ beperkt blijft.

Waar en hoe een melding kan worden doorgeven

Bij spoedgevallen 112 (overlast gevende openbare dronkenschap)

Melden

U vindt hier het digitale meldformulier voor het melden van overlast.

Als u uw contactgegevens invult bij de melding dan kunnen wij u op de hoogte houden van de voortgang van uw melding. Wij zullen uw gegevens niet actief met anderen delen. Volgt er echter een juridische procedure dan zijn uw gegevens wel opvraagbaar. Wilt u liever volledig anoniem blijven, vult u dan geen contactgegevens in. Wij kunnen u dan niet informeren over de voortgang.

Als u in het bezit bent van een smartphone kunt u ook melden via de BuitenBeter App.