Uitstallingen op de openbare weg

Etienne Homs

Overlast door uitstallingen op de openbare weg

De aanblik van containers die te lang buiten staan en of andere losse obstakels op de stoep of op de weg kunnen het beeld in de woonomgeving aardig verstoren. Een voorbeeld van een obstakel kan bijvoorbeeld een bank zijn die (half) op de stoep staat.

Er is sprake van overlast wanneer de doorgang van een weg of stoep (langdurig) wordt versperd en/ of wanneer de uitstallingen op de openbare weg voortdurend terugkomen.

Wat kunt u zelf doen

Is bij u de eigenaar van de container of van het ‘obstakel’ bekend, dan kunt u zelf de eigenaar erop aanspreken dat het storend is dat bijvoorbeeld de container te lang buiten blijft staan. Daarnaast is het ook niet wenselijk dat containers lang buiten blijven staan, want dat kan vandalisme in de hand werken (bijvoorbeeld het omgooien van de containers of tijdens de vuurwerkperiode kan er makkelijk vuurwerk in een container worden gegooid). Ook kunt u zelf een obstakel verplaatsen, als zo de doorgang niet langer versperd wordt.

Wat doet de gemeente

De gemeente houdt zelf ook in de gaten of containers en andere obstakels niet, of niet te lang op de weg en de stoep staan. Daarnaast informeert de gemeente actief bewoners wanneer de containers worden geleegd, zodat mensen weten wanneer ze de container aan de weg mogen zetten.

Melden

U vindt hier het digitale meldformulier voor het melden van overlast.

Als u uw contactgegevens invult bij de melding dan kunnen wij u op de hoogte houden van de voortgang van uw melding. Wij zullen uw gegevens niet actief met anderen delen. Volgt er echter een juridische procedure dan zijn uw gegevens wel opvraagbaar. Wilt u liever volledig anoniem blijven, vult u dan geen contactgegevens in. Wij kunnen u dan niet informeren over de voortgang.

Als u in het bezit bent van een smartphone kunt u ook melden via de BuitenBeter App.