Overlast van vuurwerk

Roks, M.

Met vuurwerk luiden we het nieuwe jaar in. Voor sommige mensen maakt dit de jaarwisseling extra feestelijk, anderen vinden het storend. Vuurwerk kan heel gevaarlijk zijn, daarom zijn strenge regels voor het opslaan, verkopen en afsteken van vuurwerk. Het opslaan of afsteken van vuurwerk mag nooit leiden tot vernieling van objecten of de veiligheid van personen en/ of dieren in gevaar brengen.

Wat kunt u zelf doen?

Zorg dat u bij legale bedrijven vuurwerk koopt, dan weet u zeker dat het vuurwerk veilig kan worden afgestoken. En zorg ook dat u uw aangekochte vuurwerk veilig bewaard. Het afsteken van vuurwerk mag alleen op oudejaarsdag (31 december) van 10.00u ’s ochtends tot 02.00u ’s nachts. Ervaart u overlast? Spreek in de eerste plaats de veroorzaker zelf aan.

Wat doet de gemeente?

Opslag en verkoop van vuurwerk is alleen toegestaan bij gecertificeerde bedrijven. In Bergen op Zoom zijn dat de verkoopadressen: Boerenbond, de Bergse Dumphal, Bolusberg tuincentrum en Ed Raket. Deze bedrijven worden door ons gecontroleerd en het vuurwerk dat wordt verkocht is goedgekeurd.
In de maanden voorafgaand aan Oud en Nieuw gaan jongerenwerkers actief de wijken in en spreken jongeren aan op overlastgevend gedrag. Ook geven zij voorlichting op de basis- en de middelbare scholen over de gevaren van vuurwerk. Verder is er een intensieve samenwerking tussen gemeente, politie, buurtpreventieteams, brandweer, parkeerbeheer en jongerenwerk om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Op de bekende overlastlocaties in de wijken wordt extra toezicht gehouden en daar waar nodig wordt er gehandhaafd.

Melden

Illegale opslag of verkoop van vuurwerk in (woon)wijken kan zeer gevaarlijke situaties veroorzaken. Bij vermoedens van illegale verkoop of opslag belt u met de politie op het nummer 0900-8844. Ook voor overlast kunt u bellen met dit nummer.