Evenementen

Homs, J.J.E.

Evenementen horen, volgens de meeste mensen, bij het Bourgondische leven van Bergen op Zoom. Om ernstige overlast door evenementen te voorkomen stelt de gemeente regels aan de evenementen. De organisatie die verantwoordelijk is voor het evenement moet zich hier aan houden. Ondanks deze regels kan het toch voorkomen dat u ernstige overlast ervaart van een evenement in de vorm van geluidsoverlast, parkeerproblemen of stankoverlast. Dit kan betekenen dat de organisatie zich niet aan de regels houdt.

Wat kunt u zelf doen

Ervaart u (aanhoudende) overlast door een evenement in uw directe omgeving? Bespreek dit dan in de eerste plaats met iemand van de organisatie van het evenement. Vaak is de bereidheid groot om samen tot een acceptabele situatie te komen.

Wat doet de gemeente?

De gemeente houdt zelf ook in de gaten of evenementen volgens de regels verlopen maar kan niet overal tegelijk zijn. Ervaart u overlast en komt u er samen niet uit dan kunt u de overlast melden. Als het geluidsoverlast betreft zal de Omgevingsdienst Midden- en Westbrabant (OMWB) uw melding in behandeling nemen. Voor andere overlastsituaties zal de gemeente onderzoeken of de vergunningsvoorwaarden worden overtreden en zonodig de organisatie hierop aanspreken. In het uiterste geval kan een evenement worden stilgelegd. Heel vaak wordt echter een middenweg gekozen zodat de organisatie zich aan de vergunningsvoorwaarden gaat houden en de overlast beperkt kan worden.

Melden

U vindt hier het digitale meldformulier voor het melden van overlast.

Als u uw contactgegevens invult bij de melding dan kunnen wij u op de hoogte houden van de voortgang van uw melding. Wij zullen uw gegevens niet actief met anderen delen. Volgt er echter een juridische procedure dan zijn uw gegevens wel opvraagbaar. Wilt u liever volledig anoniem blijven, vult u dan geen contactgegevens in. Wij kunnen u dan alleen niet informeren over de voortgang.

Als u in het bezit bent van een smartphone kunt u ook melden via de BuitenBeter App.

Handige links

Evenement organiseren
Klachtenteam OMWB