Gemeente Bergen op Zoom stelt nieuw gehandicaptenparkeerbeleid uit

Homs, J.J.E. (Etiënne)

Op 1 juli 2017 voerde de gemeente Bergen op Zoom nieuwe regels in voor het gehandicaptenparkeren. Dit was het gevolg van een raadsbesluit uit 2013. Omdat er onvoldoende is gecommuniceerd over deze wijzingen, stelt het college de invoering van het nieuwe gehandicaptenparkeren nu uit.

Dit betekent dat de oude gehandicaptenparkeerregels van kracht blijven. Het college bereidt eerst een communicatietraject met de betrokkenen voor en onderzoekt een aantal mogelijk ongewenste effecten van het nieuwe beleid.  
De enige wijziging die wel van kracht wordt, is dat een gehandicaptenparkeerkaart aangevraagd moet worden bij team WMO van de gemeente in plaats van bij Parkeerbeheer Bergen op Zoom.

Huidig gehandicaptenparkeerbeleid blijft voorlopig gelden

Het college bereidt een communicatietraject voor en onderzoekt een aantal mogelijk ongewenste effecten van het nieuwe gehandicaptenparkeerbeleid. Daarom is besloten de invoering uit te stellen. Door dit uitstel blijft het gehandicaptenparkeerbeleid van voor 1 juli 2017 voorlopig gelden. 
Dat betekent dat:

  • de gemeente de kosten voor de keuring voor de gehandicaptenparkeerkaart blijft betalen. 
    De keuring is alleen nodig bij de eerste aanvraag en in een aantal gevallen bij verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart. Als er duidelijk recht is op een gehandicaptenparkeerkaart, kan het college ook zonder medische keuring een kaart toekennen. 
    Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal vijf jaar geldig.
  • bezitters van een gehandicaptenparkeerkaart kunnen parkeren op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen en op andere parkeerplaatsen in een gebied met betaald parkeren zonder te betalen. 

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen bij team WMO

Tot 1 juli 2017 vroeg iemand een gehandicaptenparkeerkaart aan bij Parkeerbeheer Bergen op Zoom. Vanaf 1 juli moet deze aanvraag ingediend worden bij team WMO van de gemeente Bergen op Zoom. Team WMO kent de situatie van mensen die een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen en kan hen goed adviseren. Zo hebben zij één loket voor alle maatschappelijke zaken. 
Team WMO is telefonisch te bereiken op werkdagen van 08:30 uur tot 12:30 uur via telefoonnummer 14 0164 en via backofficeWMO@bergenopzoom.nl.  

Parkeerbeleid

In 2012 stelde de gemeenteraad de Visie Verkeer en Parkeren vast. Op basis van deze visie stelde de gemeenteraad in 2013 de beleidsnota Parkeerbeleid vast. In deze nota staan nieuwe regels rond gehandicaptenparkeren. In de afgelopen jaren is eerst het gehele proces rondom parkeren gedigitaliseerd. Onderdelen daarvan zijn het invoeren van het kentekenparkeren en de digitale handhaving met de scanauto. Een van de laatste onderdelen is het invoeren van de maatregelen rond het gehandicaptenparkeren.