Gehandicaptenparkeerkaart

Homs, J.J.E. (Etiënne)

Mensen met een beperking kunnen in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Met zo’n parkeerkaart mag u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.

Een parkeerkaart is altijd persoonsgebonden en kan voor elke auto gebruikt worden. Er zijn twee soorten parkeerkaarten:

  • Een bestuurderskaart
  • een passagierskaart

De bestuurderskaart is aan te vragen als u een bestuurder bent van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel, en: 
a.    U ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking heeft die minstens een halfjaar duurt;
b.    U met de gebruikelijke loophulpmiddelen minder dan 100 meter aaneengesloten zelfstandig te voet kan overbruggen of permanent rolstoelgebonden bent. 

De passagierskaart is aan te vragen als u naast de bovengenoemde punten a. en b. ook:
c.    Voor het vervoer continu de hulp van de bestuurder nodig heeft om van deur tot deur vervoerd te worden.

Melding

Indien u in aanmerking wilt komen voor een gehandicaptenparkeerkaart kunt u een melding doen bij team Wmo van de gemeente Bergen op Zoom. Dit kunt u maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 12:30 uur telefonisch doen via 0164-277760. U kunt ook een mailtje sturen naar backofficewmo@bergenopzoom.nl. Een Wmo-adviseur neemt uw melding in behandeling. Indien nodig wordt u uitgenodigd op het Wmo-spreekuur.

Uit dit gesprek kan blijken dat een medisch onderzoek vereist is om een goede beoordeling te kunnen maken. De kosten van het medisch advies zijn voor uw eigen rekening. U dient zelf een onafhankelijke instantie in te schakelen (dus niet uw behandelend arts of huisarts) voor het uitbrengen van een medisch advies, bijvoorbeeld Argonaut Advies , Stichting SAP of GGD West-Brabant. 

Uw Wmo-adviseur kan u informeren over de kosten.

Wat moet u doen om een afspraak te maken met het medisch adviesbureau?

Stap 1: Contact opnemen met een medisch adviesbureau

U neemt zelf contact op met een medisch adviesbureau om de keuringsprocedure en de kosten van het medisch advies na te vragen.

Stap 2: Vooraf de kosten van de medische keuring betalen

De kosten van het onderzoek komen geheel voor uw rekening. Deze kosten maakt u over aan het medisch adviesbureau onder vermelding van: GPK, uw naam, bsn-nummer en telefoonnummer. 
Let op: Pas nadat de instantie uw betaling heeft ontvangen, wordt er een afspraak met u gemaakt voor de keuring!

Stap 3: De medische keuring en het advies

Afhankelijk van het gekozen adviesbureau komt de arts bij u langs of u wordt uitgenodigd voor een  spreekuur op locatie. 

Aan het einde van de keuring vertelt de arts of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart. De arts kan 2 soorten adviezen geven:

  1. De arts vindt dat u niet in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart op grond van de gestelde criteria. 
  2. De arts vindt dat u wel in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart op grond van de gestelde criteria.

Als u in aanmerking komt voor de gehandicaptenparkeerkaart, geeft de arts de geldigheidsduur aan (minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar).

Let op: De criteria voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn erg streng. Het kan dus zijn dat de arts van mening is dat u niet in aanmerking komt voor een parkeerkaart. Dat betekent echter niet dat u uw geld terug krijgt. 

Het medisch rapport en de aanvraag 

U krijgt per post het medisch rapport toegestuurd. Als u een positief medisch advies heeft, dan kunt u nu een aanvraag doen bij de gemeente Bergen op Zoom, team Wmo voor een gehandicaptenparkeerkaart. Daarvoor stuurt u (een kopie van) het medisch rapport op naar:

Gemeente Bergen op Zoom
Team Wmo
Postbus  35
4600 AA Bergen op Zoom

U kunt uw medisch rapport ook inscannen en mailen naar backofficewmo@bergenopzoom.nl

Gemeente Bergen op Zoom behandelt uw verzoek. Als de gehandicaptenparkeerkaart wordt toegekend, dan kunt u uw gehandicaptenparkeerkaart o afspraak ophalen bij Parkeerbeheer Bergen op Zoom. U dient hiervoor uw toekenningsbrief en 1 pasfoto mee te nemen.

Gaat u met uw gehandicaptenparkeerkaart naar het buitenland?

Op de website van de ANWB vindt u aanvullende informatie over het gebruik van uw kaart in het buitenland en zijn er ook handige uitlegkaarten in diverse talen uit te printen die u naast uw kaart kunt leggen. Zo weet men ook in het buitenland welke rechten u heeft. 

Contactgegevens van medisch adviesbureaus

Argonaut Advies
info@argonaut.nl
Postbus 446
3760 AK Soest
Telefoonnummer 088 229 80 80 
Gehandicaptenparkeerkaart
 

Stichting SAP
info@stichting-sap.nl
Koolpad 12b
4854 PD Bavel
Telefoonnummer 076 561 04 01
Informatie aanvragen medisch advies Stichting Sap

GGD West-Brabant
medischeadvisering@ggdwestbrabant.nl
Postbus 3024
5003 DA Tilburg
Telefoonnummer 076 5216062
Bankrekeningnummer IBAN NL
GPK Aanvraagformulier GGD