Sneeuw- en gladheid

Etiënne Homs

Gladheidsbestrijding

Het strooien van de hoofd verbindingsroutes wordt verzorgd door Saver. Daarbij wordt gewerkt met zogenaamde vrachtwagen opzetstrooiers. De afdeling Openbare Ruimte verzorgt de ‘langzaam verkeer routes’ waaronder met name de fietspaden vallen. Verder is er ook extra aandacht voor bushaltes, ziekenhuis en verpleeg- en bejaardencentra.

Het gladheid bestrijdingsplan ligt voor een ieder ter inzage in de leeshoek van het stadskantoor aan de Jacob Obrechtlaan 4 en is gedurende 4 weken na publicatie in te zien tijdens openingsuren en kunt u hier downloaden.

Heeft u een opmerking over de gladheid of wilt u iets melden, klik hier voor het digitaal formulier.

Overzichtstekeningen gladheidsbestrijding 

Veelgestelde vragen gladheidsbestrijding