Vijvers, grachten, sloten en duikers

Etiënne Homs

Bij vervuilingen zoals olie of gevaarlijk afval, is snel handelen belangrijk om erger te voorkomen. Hiervoor kunt u het best het waterschap bellen: 076-5641000.

Hoog water in sloot of vijver

Is het waterpeil in sloot of vijver hoger dan normaal? Na hevige buien is het normaal dat het water in de sloot enige tijd stijgt. Meldt het als het water gedurende langere periode te hoog blijft.

De sloot of vijver stinkt

Stinkt de sloot of vijver bij u in de buurt. Dat kan meerdere oorzaken hebben. Aan de hand van uw melding, zal de beheerder langs komen om de oorzaak te achterhalen.

Verstopte duiker

Een duiker is een buis onder de weg, die watergangen met elkaar verbindt. Indien sprake is van een inrit, is deze duiker de verantwoordelijkheid van de inriteigenaar. In andere gevallen is meestal de beheerder (gemeente of waterschap) verantwoordelijk. Meld het als u gezien heeft dat het water niet doorstroomt door een verstopte duiker. De beheerder kan dan langskomen om de oorzaak vast te stellen en datgene doen wat in betreffend geval nodig is.

Blauwalg

Veel, vooral stadswateren, kampen regelmatig met blauwalgenoverlast. Blauwalgen zijn bacteriën. Wanneer blauwalgen sterven, verandert hun kleur van groen naar lichtblauw. Blauwalgen ontstaan vaak bij warm weer. Wanneer ze afsterven vormen ze vaak een stinkende brij. Ze produceren dan giftige stoffen die de gezondheid kunnen schaden voor mens en dier. Zo kun je er maag –en darmklachten, duizeligheid en ademhalingsproblemen van krijgen. 
Als er veel drijflagen van blauwalg geconstateerd worden in het water, zal het waterschap maatregelen treffen. Meld daarom de aanwezigheid van blauwalgen.

Dode of zieke watervogels en vissen in of langs het water
Bij meerdere dode dieren en warm weer is haast geboden om in actie te komen, omdat het gevaar groot is dat de sterfte zich uitbreidt als het om botulisme blijkt te gaan. Bel direct om uw melding telefonisch door te geven.

Muskusratten

Muskusratten leveren door hun graafgedrag veel gevaar op. Ze graven gangen en holen in de kaden en langs watergangen. Het dier is van kop tot staart 60 centimeter groot en zwemt met zijn rug boven water. Als u een muskusrat heeft gezien, neem dan contact op met het contactcentrum van het waterschap. Het telefoonnummer is 076-5641426.

Meldingen bij de gemeente kunt u doen via deze link.