Maak nader kennis met het (afval)water

Etiënne Homs

Waterschap Brabantse Delta biedt de mogelijkheid voor groepen om een rondleiding te krijgen op de rioolwaterzuivering Nieuwveer (bij Breda), Bath (de grootste zuivering, net over de grens in Zeeland) en in het poldergemaal Keizersveer (Raamsdonk). Deze rondleidingen zijn gratis.

Kijk voor meer informatie over en aanmelden voor (school)rondleidingen op: www.brabantsedelta.nl

Spreekbeurten en lespakketten

Water is een gewild onderwerp voor spreekbeurten, werkstukken en projecten. 
Veel organisaties stellen via een website informatie beschikbaar voor spreekbeurten en werkstukken. Hieronder een overzicht: