Onkruidbestrijding

Administrator

Het bestrijden van onkruid op verhardingen gebeurde van oudsher met chemische bestrijdingsmiddelen. Hierbij werd preventief opgetreden, waardoor de verhardingen grotendeels het gehele jaar vrij waren van onkruid. Door de toenemende bewustwording van de nadelige gevolgen van het gebruik van dergelijke middelen op het gehele ecosysteem, is het bestrijden van onkruid op verhardingen aangepast. De gemeente Bergen op Zoom bestrijdt vanaf 2008 het onkruid volgens de DOB methode. DOB staat voor Duurzaam Onkruid Beheer op verhardingen. De DOB methode maakt het mogelijk om op een verantwoorde wijze om te gaan met bestrijdingsmiddelen. Er gelden strikte voorwaarden met betrekking tot de omstandigheden en plaatsen waar gespoten mag worden, en de hoeveelheid middel dat gebruikt mag worden. Met deze werkwijze is een effectieve onkruidbestrijding mogelijk en wordt onnodige afspoeling van het middel naar het oppervlaktewater voorkomen. De voordelen van deze aanpak zijn, kort samengevat: minder onkruid in de straat, weinig tot geen risico voor de waterkwaliteit en tegen redelijke kosten.

Tevens houdt de Gemeente Bergen op Zoom een proef in de wijk Schans vijfde fase, om op een minder milieubelastende manier het onkruid te bestrijden. Deze proef zal uitgevoerd gaan worden door middel van de Wave-methode. Deze methode werkt door het onkruid te bestrijden met heet water. Op deze manier zal het onkruidplantje worden gekookt waardoor het sterft.

Aanvang onkruidbestrijding

Bestrijding door toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen

Vanaf april zal de gemeente met de chemische onkruidbestrijding op de verhardingen aanvangen, de  tweede ronde zal omstreeks augustus plaatsvinden. Verder zal ook de veegmachine intensief worden ingezet, naast het verwijderen van vuil voorkomt regelmatig vegen ook de groei van onkruiden. Het terrein waar de bestrijding van toepassing is zijn goten en trottoirs (en andere verhardingen) langs woningen en tuinen. Het onkruid dat op de rand van het trottoir tegen de woning of de tuin aangroeit, wordt niet bestreden. De eigenaar van de aangrenzende woning/tuin zal dit zelf dienen te verwijderen. Als u niet wilt dat er chemische onkruidbestrijdingsmiddelen voor uw woning wordt gespoten, kunt u dit bij de gemeente kenbaar maken. Er zal dan niet gespoten worden voor uw woning/tuin en zult u zelf het aanwezige onkruid moeten verwijderen, anders zal de gemeente dit alsnog moeten bestrijden.

Bestrijding door middel van de Wave-methode. (heet water)

De wijk de Schans vijfde fase , alle straten tussen het gebied van de Zoutendamseweg, Kapitein Vinkensteinstraat, Schansbaan en de Wouwseweg, zal het onkruid worden bestreden door middel van de Wave- methode. Door de verantwoordelijk Stadsdeelbeheerder zal er in de wijk regelmatig op kwaliteit gecontroleerd worden. Indien de bedekkinggraad van het onkruid bovenmatig is, wordt de aannemer verzocht de verhardingen te ontdoen van onkruid.

Wat kunt u doen als inwoner?

Regelmatig vegen voorkomt de groei van onkruid. U als burger kan zelf meehelpen met het onkruidbeheer door regelmatig uw stoep te vegen en de rijbaan en parkeervakken zoveel mogelijk vrij te houden als de veegauto langs komt. Op deze wijze werkt u samen met de gemeente aan een schone en veilige woonomgeving.

Ziet u zaken die niet op orde zijn in de Openbare Ruimte, geef het door aan de gemeente. U kunt uw melding digitaal indienen of via de BuitenBeter App

Het is van belang dat u nauwkeurig doorgeeft wat het probleem is en waar zich het probleem voordoet. Op deze wijze kan de gemeente snel en adequaat handelen.