Bekendmakingen Ruimtelijke Plannen

 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan RvR Langstraat

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maakt bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 21 september 2017 het bestemmingsplan ‘RvR Langstraat’, met plannummer NL.IMRO.0748.BP0231-0301 gewijzigd heeft vastgesteld.

 • Inloopavond ontwikkeling Statie fase II

  Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op grond van artikel 2.12. eerste lid onderdeel a, sub 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens is een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit bouwen in combinatie met handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening voor de realisatie van een appartementencomplex aan de Statie

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning realisatie van een uitkijktoren, Boslustweg 1 Bergen op Zoom

  Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op grond van artikel 2.12, eerste lid onderdeel a, sub 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens is een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit bouwen in combinatie met handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening voor de realisatie van een uitkijktoren bij Stay Okay / Natuurpodium aan de Boslustweg 1 in Bergen op Zoom.

 • Uitwerkings- en wijzigingsplan "Nieuwe Vesting, deel Op de Weele"

  Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom maakt bekend dat het ontwerp van het uitwerking- en wijzigingsplan “Nieuwe Vesting, deel Op de Weele” gereed is.

 • Uitwerkings- en wijzigingsplan "Nieuwe Vesting, deel De Nieuwe Kaai, fase 3"

  Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom maakt bekend dat het ontwerp van het uitwerking- en wijzigingsplan “Nieuwe Vesting, deel De Nieuwe Kaai, fase 3” gereed is.