Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan vragen om een bewijs van in leven zijn. Heeft u dit nodig? Haal dan bij de gemeente een uittreksel op. Daarmee bewijst u dat u nu in leven bent. Geef wel aan waarom u het uittreksel nodig heeft. Er zijn twee verschillende uittreksels:

  • Heeft u het bewijs van in leven zijn nodig voor gebruik in Nederland? Dan krijgt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
  • Heeft u het bewijs van in leven nodig voor gebruik in het buitenland? Dan heeft u een uittreksel uit de burgerlijke stand nodig. Dit uittreksel is een (internationale) attestatie de vita. Het uittreksel is in meerdere talen. U vraagt het uittreksel persoonlijk aan bij de gemeente.

Wat moet u weten?

Een bewijs van in leven zijn kunt u alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Heeft u het bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) nodig in het buitenland? Dan moet de ambtenaar van de burgerlijke stand het ondertekenen.

Bent u Nederlander, maar woont u in het buitenland? Dan kunt u een bewijs van in leven zijn aanvragen als u tijdelijk in Nederland bent. U vraagt het aan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u dan verblijft. 

Kosten

Bewijs van in leven zijn
Aanvraag aan het loket: € 10,00.
Digitaal aangevraagd: € 9,00

Attestatie de Vita
Attestatie de Vita: € 12,90
Attestatie de Vita voor aanvraag van een pensioen*

* Dit document is kosteloos wanneer u een bewijs overlegt, dat het document nodig is voor pensioendoeleinden.

(tarief 2017)

Contact

Vraag uw bewijs van in leven zijn aan bij de gemeente. Voor een uittreksel uit de burgerlijke stand moet u persoonlijk langskomen bij de gemeente.

U kunt dit product op de volgende manieren aanvragen:

Digitaal aanvragen
Vraag het product via bovenstaande link online aan.

Persoonlijk aanvragen
zonder afspraak
Van maandag tot en met vrijdag: van 09.00 tot 13.00 uur
Donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

met afspraak
U kunt digitaal een afspraak maken voor het aanvragen van dit product.
U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 140164.

Attestatie de vita
Dit product kunt u alleen persoonlijk aanvragen bij de gemeente.

Termijn

U krijgt het bewijs van in leven zijn direct mee.

Meenemen

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) vraagt u aan bij de gemeente. U betaalt de kosten voor dit uittreksel bij de aanvraag. Verder heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • eventueel de brief van de instantie waarin staat dat u een attestatie de vita nodig heeft

Een attestatie de vita is een uittreksel uit de burgerlijke stand. U betaalt de kosten voor dit uittreksel bij de aanvraag. Verder heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • eventueel de brief van de instantie waarin staat dat u een attestatie de vita nodig heeft