Informatie basisregistratie personen (BRP) opvragen

In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw burgerlijke staat en nationaliteit. De overheid gebruikt uw persoonsgegevens.

Ook andere instellingen kunnen persoonsgegevens opvragen uit de BRP. Bijvoorbeeld pensioenfondsen en vakbonden. De gemeente bepaalt of zij de gegevens krijgen. Wilt u weten welke instellingen uw gegevens krijgen? Kijk dan op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl.

Bent u als particulier op zoek naar een persoon? U kunt ook een informatieverzoek bij de gemeente doen. De persoon die u zoekt moet toestemming geven.

Wilt u niet dat anderen uw persoonsgegevens krijgen? Vraag dan geheimhouding aan.

Wat moet u weten?

U mag de gegevens niet voor commerciƫle doeleinden gebruiken. U krijgt alleen standaardgegevens uit de basisregistratie personen, zoals:

  • naam
  • adres
  • woonplaats

Kosten


Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens bedragen de leges per verstrekking € 10,00.

(tarief 2017)

Meer informatie

Termijn

De gemeente verleent binnen 4 weken inzage in de gegevens.

Meenemen

Als u een informatieverzoek doet, geeft u aan waar u de persoonsgegevens voor nodig heeft. Ook heeft u uw geldige identiteitsbewijs nodig.

Openingstijden
Voor informatie over dit product kunt u bellen naar telefoonnummer 14 0164.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.