Buitenlands rijbewijs omwisselen

Een buitenlands rijbewijs is in Nederland maar tijdelijk geldig. Bent u langer in Nederland? En heeft u uw rijbewijs nodig? Dan kunt u uw buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

Heeft u in het buitenland de vakbekwaamheid gehaald om een vrachtauto of bus te besturen? Dan kunt u dit misschien omwisselen voor een Nederlandse Verklaring van vakbekwaamheid. Meer informatie hierover vindt u bij de RDW.

Wat moet u weten?

U kunt uw buitenlandse rijbewijs alleen omwisselen als u aan deze voorwaarden voldoet:

 • U staat geregistreerd in de basisregistratie personen.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of verblijfsdocument.
 • U heeft uw rijbewijs behaald in een land:
 • Uw buitenlandse rijbewijs is nog geldig. Is uw EU-rijbewijs verlopen? Dan kunt u het nog wel omwisselen. U heeft dan wel een verklaring nodig van de instantie waar u uw rijbewijs heeft aangevraagd.

Kosten

 • Rijbewijs: € 38,99
 • Extra kosten spoedaanvraag: € 34,--
 • Geneeskundige verklaring: € 33,80

(tarief 2017)

Contact

U wisselt uw rijbewijs persoonlijk om bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

Persoonlijk aanvragen
zonder afspraak
Van maandag tot en met vrijdag: van 09.00 tot 13.00 uur
Donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

met afspraak
U kunt digitaal een afspraak maken voor het aanvragen van dit product.
U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 140164.

Ophalen
Voor het ophalen van dit product heeft u geen afspraak nodig, dit kan tijdens onze reguliere openingstijden. U dient het product persoonlijk op te halen.

Meenemen

U betaalt het rijbewijs bij de aanvraag. Verder heeft u nodig:

 • uw geldige buitenlandse rijbewijs
 • uw geldige identiteitsbewijs
 • 1 kleurenpasfoto die goed lijkt
 • eventueel een verklaring van geschiktheid (deze vraagt u aan bij het CBR)

Het CBR kan vragen om een eigen verklaring over uw gezondheid. Dit vult u in op een speciaal formulier.

Buitenlands rijbewijs

 • Rijbewijs afgegeven voor 19 januari 2013: De houder van een rijbewijs dat is afgegeven in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), inclusief de staten Liechtenstein, Noorwegen en IJsland, mag in Nederland zijn rijbewijs maximaal 10 jaar (na afgifte van dat rijbewijs) gebruiken mits hij/zij voldoet aan de Nederlandse wetgeving. Voorwaarde is dat het rijbewijs geldig moet zijn. Is uw rijbewijs ouder dan 9 jaar? Dan mag u nog 2 jaar in Nederland blijven rijden met uw rijbewijs. Dit is gerekend vanaf de datum van inschrijving in een Nederlandse gemeente. Voor een volledig overzicht van de lidstaten van de EU verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.
 • Rijbewijs afgegeven na 19 januari 2013: De houder van een rijbewijs dat is afgegeven in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), inclusief de staten Liechtenstein, Noorwegen en IJsland, mag in Nederland zijn rijbewijs maximaal 15 jaar (na afgifte van dat rijbewijs) gebruiken mits hij/zij voldoet aan de Nederlandse wetgeving. Voorwaarde is dat het rijbewijs geldig moet zijn. Voor een volledig overzicht van de lidstaten van de EU verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.
 • Rijbewijshouders uit andere landen mogen na vestiging 185 dagen rijden op het oude rijbewijs, daarna moeten ze dit buitenlandse document omwisselen in een Nederlands rijbewijs, voor een overzicht van deze landen verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.
 • Als u uw rijbewijs niet kunt omwisselen (dat geldt voor rijbewijzen uit de meeste landen buiten de EU), moet u een regulier theorie- en praktijkexamen afleggen bij het CBR.

Bij uw aanvraag voor een omwisseling naar een Nederlands rijbewijs moet u uw originele buitenlandse rijbewijs inleveren. U krijgt een kopie conform origineel hiervoor terug.

Omwisseling militair rijbewijs
Bij deze aanvraag moet een verklaring van geschiktheid (VvG) overgelegd worden. De (ex)militair moet zelf deze verklaring aanvragen bij het CBR. De verklaring van geschiktheid is verkrijgbaar bij de gemeente of kan aangevraagd worden bij het CBR via www.cbr.nl via Mijn CBR.