Eerste rijbewijs aanvragen

Direct regelen

Als u bent geslaagd voor uw rijexamen, kunt u een rijbewijs aanvragen. Dit kan vanaf de eerste werkdag na uw examen. De gemeente controleert in het rijbewijzenregister van de RDW of u echt uw rijbewijs heeft gehaald. Het CBR zet in dit register de verklaring van rijvaardigheid en de verklaring van geschiktheid. Deze verklaringen krijgt u dus niet mee na uw examen.

Uw eerste rijbewijs is een beginnersrijbewijs. Dit betekent dat u strenger wordt gestraft als u zich niet aan de verkeersregels houdt. Meestal heeft u 5 jaar een beginnersrijbewijs. Heeft u voor uw 18e een rijbewijs gehaald? Dan is deze periode 7 jaar.

U mag al rijexamen voor de auto doen als u 17 jaar bent. U mag dan auto rijden met een coach naast u.

Wat moet u weten?

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U woonde in het afgelopen jaar minimaal 185 dagen in Nederland.
 • U vraagt uw rijbewijs binnen 3 jaar na uw rijexamen aan. Anders moet u opnieuw examen doen.

Er zijn de volgende soorten rijbewijzen:

Meer informatie kunt u vinden op de website van de RDW of op de website van de Rijksoverheid.

Groot rijbewijs

 • Bezitters van een groot rijbewijs die het beroep van chauffeur willen uitoefenen, hebben te maken met de Richtlijn vakbekwaamheid. Dit houdt onder andere in dat chauffeurs die hun vakbekwaamheid (chauffeursdiploma) willen halen, 2 praktijktoetsen moeten doen. Deze toetsen komen naast het praktijkexamen. Ook wijzigen de theorie-examens. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het CBR.
 • Voor het verlengen van een groot rijbewijs is een medische keuring nodig.
 • Voor het afleggen van het examen D en DE moet u minimaal 24 jaar zijn. Als u uw rijbewijs D of DE in combinatie met uw vakbekwaamheid (code 95) haalt, dan kunt u examen doen vanaf 21 jaar.  Meer informatie over code 95: de website van het CBR.

Buitenlands rijbewijs

 • Rijbewijs afgegeven voor 19 januari 2013: De houder van een rijbewijs dat is afgegeven in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), inclusief de staten Liechtenstein, Noorwegen en IJsland, mag in Nederland zijn rijbewijs maximaal 10 jaar (na afgifte van dat rijbewijs) gebruiken mits hij/zij voldoet aan de Nederlandse wetgeving. Voorwaarde is dat het rijbewijs geldig moet zijn. Is uw rijbewijs ouder dan 9 jaar? Dan mag u nog 2 jaar in Nederland blijven rijden met uw rijbewijs. Dit is gerekend vanaf de datum van inschrijving in een Nederlandse gemeente. Voor een volledig overzicht van de lidstaten van de EU verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.
 • Rijbewijs afgegeven na 19 januari 2013: De houder van een rijbewijs dat is afgegeven in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), inclusief de staten Liechtenstein, Noorwegen en IJsland, mag in Nederland zijn rijbewijs maximaal 15 jaar (na afgifte van dat rijbewijs) gebruiken mits hij/zij voldoet aan de Nederlandse wetgeving. Voorwaarde is dat het rijbewijs geldig moet zijn. Voor een volledig overzicht van de lidstaten van de EU verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.
 • Rijbewijshouders uit andere landen mogen na vestiging 185 dagen rijden op het oude rijbewijs, daarna moeten ze dit buitenlandse document omwisselen in een Nederlands rijbewijs, voor een overzicht van deze landen verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.
 • Als u uw rijbewijs niet kunt omwisselen (dat geldt voor rijbewijzen uit de meeste landen buiten de EU), moet u een regulier theorie- en praktijkexamen afleggen bij het CBR.

Bij uw aanvraag voor een omwisseling naar een Nederlands rijbewijs moet u uw originele buitenlandse rijbewijs inleveren. U krijgt een kopie conform origineel hiervoor terug.

Kosten

Rijbewijs: € 38,99
Extra kosten spoedaanvraag: € 34,--
Geneeskundige verklaring: € 33,80

(tarief 2017)

Contact

U vraagt uw rijbewijs persoonlijk aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

Persoonlijk aanvragen
zonder afspraak
Van maandag tot en met vrijdag: van 09.00 tot 13.00 uur
Donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

met afspraak
U kunt digitaal een afspraak maken voor het aanvragen van dit product.
U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 140164.

Ophalen
Voor het ophalen van dit product heeft u geen afspraak nodig, dit kan tijdens onze reguliere openingstijden. U dient het product persoonlijk op te halen.

Termijn

Na 5 werkdagen kunt u het nieuwe rijbewijs ophalen. Heeft u het rijbewijs sneller nodig? Het is mogelijk een rijbewijs met spoed aan te vragen. Als u het rijbewijs vóór 14.00 uur aanvraagt, kunt u het meestal de volgende werkdag ophalen.

U heeft 3 maanden de tijd om uw rijbewijs op te halen.

Meenemen

U betaalt uw rijbewijs bij de aanvraag. Verder heeft u nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • 1 kleurenpasfoto die goed lijkt

Bent u (ex-)militair en heeft u een geldig militair rijbewijs? En wilt u een burgerrijbewijs aanvragen? Neem dan ook mee:

 • een verklaring van geschiktheid (deze vraagt u eerst aan bij het CBR)
 • U moet uw rijbewijs persoonlijk aanvragen en ophalen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. 
 • Bij het ophalen van uw nieuwe rijbewijs dient u het oude rijbewijs mee te nemen.
 • U kunt uw rijbewijs na 1 week ophalen bij uw gemeente.
 • U heeft maximaal 3 maanden na uw aanvraag de tijd om het rijbewijs op te halen.

Spoedprocedure
Kunt u geen week wachten, dan kunt u gebruik maken van een spoedprocedure. Als u het rijbewijs vóór 14.00 uur aanvraagt bij de gemeente, kan het rijbewijs de volgende werkdag worden afgehaald. Bij het afhandelen van uw aanvraag geeft u aan dat u met spoed een aanvraag wilt doen. Wanneer u gebruikt maakt van deze spoedprocedure worden hiervoor extra leges in rekening gebracht.

Geneeskundige verklaring
De geneeskundige verklaring kunt u, via uw Digid gebruikersnaam en wachtwoord, ook via de website van de gemeente Bergen op Zoom aanvragen. Vraag de geneeskundige verklaring aan.