Paspoort en identiteitskaart voor Nederlanders die in het buitenland wonen

Bent u Nederlander en woont u in het buitenland? Dan kunt u in de gemeente Bergen op Zoom een Nederlands paspoort en/of Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Dit kan alléén op afspraak.

 • U kunt voor 1 of 2 personen 1 afspraak maken.
 • Rekent u op een half uur voor 1 afspraak (dus voor 1 of 2 personen).
 • De gegevens van de 2e persoon (naam en geboortedatum) graag invullen bij: opmerkingen.
 • Komt u met méér dan 2 personen belt u ons dan. Dan kijken we in onze agenda wanneer dat kan.
 • Leest u voordat u de afspraak maakt zorgvuldig alle informatie door! Zodat u ook zeker bent dat u alle documenten meebrengt die nodig zijn.

Afspraak maken

 • Let op: geen postcode of DigiD invullen.

Afspraak: paspoort

Afspraak: identiteitskaart

 

Nadat u de afspraak heeft gemaakt ontvangt u van ons een e-mail met daarin de afgesproken datum en tijd. Daarin staat wat u moet meebrengen naar uw afspraak. Met een link in deze e-mail maakt u uw afspraak definitief.

Meenemen naar uw afspraak

Let op: alle documenten die u meebrengt moeten origineel zijn. Dus geen kopieën!

 • Uw Nederlandse en buitenlandse reisdocumenten. Ook als deze verlopen zijn.
 • Heeft u geen Nederlands reisdocument? Brengt u dan een recent afschrift van uw geboorteakte mee.
 • Heeft u nooit in Nederland gewoond? Of bent u vóór 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken? Dan moet u een recent afschrift van uw geboorteakte meebrengen. Deze kunt u aanvragen in uw geboorteplaats.
  • Bent u in Bergen op Zoom geboren? Dan hoeft u geen geboorteakte mee te brengen.
  • Internationale afschriften hoeven niet vertaald te worden.
  • Komt uw afschrift uit een ander land dan Nederland? Dan ziet u hier of dit vertaald en/of gelegaliseerd moet zijn. 
 • Een recent bewijs van inschrijving in uw woonplaats. Met daarop uw nationaliteit.
 • Een recente kleurenpasfoto. Zie hier de voorwaarden: pasfoto. De fotocabine in ons stadskantoor is geschikt voor mensen vanaf 8 jaar.
 • Wilt u voor de eerste keer de naam van uw partner in uw nieuwe reisdocument laten vermelden? Brengt u dan uw huwelijksakte of akte van partnerschapsregistratie mee.
 • Is uw Nederlandse reisdocument vermist? Dan moet u dit eerst melden bij de plaatselijke politie. U krijgt dan een proces-verbaal. Die moet u vervolgens meebrengen naar uw afspraak. 
 • Komt uw document uit een anderstalig land? Dan ziet u hier of dit vertaald en/of gelegaliseerd moet zijn.
 • U betaalt tijdens de afspraak. Brengt u daarom ook contant geld, uw pinpas/bankkaart met het Maestro logo of uw creditcard mee.

Is de aanvrager minderjarig? Dan brengt u ook nog mee:

Voor een paspoort (jonger dan 18 jaar) of een identiteitkaart (jonger dan 12 jaar):

 • Een recent afschrift uit het geboorteregister (niet ouder dan 6 maanden)
 • Toestemmingsformulier ondertekend door de gezaghebbende ouders of voogden. 
 • Bewijsstuk van de gezinssamenstelling. Dit kunt u opvragen bij de gemeente waar de minderjarige woont.
 • Bij adoptie: de adoptiepapieren volgens het Haags Adoptieverdrag.

 

We behouden het recht om aanvullende bewijsstukken en/of documenten aan u te vragen. Niet complete aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Heeft u nog vragen? Kijk dan hieronder bij “Veelgestelde vragen” of uw vraag daar bij staat.

Wanneer kunt u het reisdocument afhalen?

Onze medewerker bespreekt dit met u tijdens uw afspraak. Als uw aanvraag compleet is, is dit meestal na 3 werkdagen.

Let op: De persoon die op het reisdocument staat moet deze zelf komen ophalen. Dus als het om een reisdocument voor een kind gaat, moet het kind meekomen.

Voor het ophalen van het reisdocument hoeft u geen afspraak te maken. U kunt hier gewoon bij de receptie om vragen.

Afhalen kan op werkdagen:

 • Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur.
 • Donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
 • Vrijdagochtend van 09.00 tot 13.00 uur. Vrijdagmiddag is ons kantoor gesloten.
 • Let u wel op dat u niet op een van onze sluitingsdata langskomt.

Woont u in Vlaanderen? Dan kunt u uw reisdocument thuis laten bezorgen.

Een reisdocument mogen wij niet naar u opsturen. Als u in Vlaanderen woont, kunt u het reisdocument door een speciale bezorgdienst thuis laten bezorgen. De kosten zijn voor het eerste document € 26,00 en voor ieder volgend document op hetzelfde adres € 7,00. Deze kosten betaalt u vooraf tijdens uw afspraak.

Kosten

U betaalt tijdens de afspraak. Dit kan contant of met uw pinpas/bankkaart met het Maestro logo of met uw creditcard.

De kosten voor het aanvragen van een paspoort:

 • €99,50 voor een persoon van 18 jaar en ouder (10 jaar geldig).
 • €86,25 voor een persoon jonger dan 18 jaar (5 jaar geldig).

Voor het aanvragen van een identiteitskaart:

 • €88,40 voor een persoon ouder dan 18 jaar en ouder (10 jaar geldig).
 • €66,25 voor een persoon jonger dan 18 jaar (5 jaar geldig). 

Veelgestelde vragen

 • Ik kan geen afspraak maken omdat de postcode geweigerd wordt
  Als u in het buitenland woont, hoeft u de postcode niet in te vullen. Alleen de vragen met een sterretje zijn verplicht door u te beantwoorden.

 • Ik kan geen afspraak maken omdat ik geen DigiD code heb.
  Voor het maken van een afspraak heeft u geen DigiD code nodig.
 • Ik heb de afspraak gemaakt maar ik heb geen bevestigingsmail gekregen. Wanneer ontvang ik die?
  U krijgt automatisch een bevestigingsmail nadat u de afspraak heeft gemaakt. Het kan zijn dat deze bij u in de ongewenste e-mail/spam mailbox terecht is gekomen.

 • Na het maken van een afspraak, ga ik het digitale aanvraagformulier invullen. Hoe moet ik dit ondertekenen?
  Door onderaan het formulier aan te vinken dat u alles naar waarheid ingevuld heeft. Daarna wordt het formulier automatisch naar ons verzonden.

 • Ik heb een geldig Nederlands paspoort. Moet ik dan toch een geboorteakte meebrengen?
  Als u nooit in Nederland heeft gewoond, of voor 1994 bent vertrokken uit Nederland, vragen we een recent afschrift van uw geboorteakte. Zo weten we zeker dat we de correcte persoonsgegevens in uw nieuwe paspoort vermelden.

 • Mijn kinderen zijn in Nederland geboren en zijn na 1994 uit Nederland vertrokken. Moet ik dan toch een geboorteakte overleggen?
  Om de gezagsverhouding te kunnen bepalen, vragen we aan alle minderjarigen (aanvraag paspoort jonger dan 18 jaar; aanvraag identiteitskaart jonger dan 12 jaar) een recent afschrift van de geboorteakte.
 • Ik ben gescheiden en heb geen contact met de vader van mijn kinderen. Hoe moet ik dat doen met de toestemming?
  Na echtscheiding blijven beide ouders het gezag houden. Alleen de rechter kan het gezag veranderen. Is dat niet gebeurd, dan moeten beide ouders allebei toestemming geven (aanvraag paspoort tot 18 jaar, identiteitskaart tot 12 jaar). De vader kan via de e-mail schriftelijk toestemming geven, door het formulier na ondertekening te scannen plus een kopie van het paspoort en dit naar ons te mailen.

 • Moeten beide ouders meekomen naar de afspraak die ik heb voor mijn kinderen?
  Nee, dat hoeft niet. De (gezaghebbende) ouders moeten wel schriftelijk toestemming geven voordat wij de aanvraag in behandeling nemen (paspoort tot 18 jaar, identiteitskaart tot 12 jaar). Hiervoor kan het toestemmingsformulier ingevuld en ondertekend meegebracht worden, met kopie paspoort van de ouders.

 • Moeten mijn kinderen ook meekomen naar de afspraak?
  Iedere persoon die een reisdocument aanvraagt, moet meekomen naar de afspraak. Dit geldt ook voor kinderen die een reisdocument willen. Ook bij het afhalen of bezorgen moet iedere aanvrager persoonlijk aanwezig zijn.

Contact

Heeft u nog vragen? Mail dan naar publieksdiensten@bergenopzoom.nl of bel 0031 164 27 70 00. Bellen kan iedere werkdag van 9.00 tot 16.00 uur. Vrijdag tot 13.00 uur.