Peuterspeelzalen

Administrator

Op een peuterspeelzaal kunnen kinderen van 2 en 3 jaar met elkaar spelen. Je leert er samen te spelen en te delen. Je leert er voor jezelf opkomen.

Spelen, taal en ontwikkeling

Op een peuterspeelzaal leer je spelenderwijs de Nederlandse taal kennen en je kunt je op allerlei manieren ontwikkelen:

Er wordt voorgelezen en samen gezongen. Peuterleidsters spelen samen met een kind en vertellen hoe voorwerpen heten. Zo leert een kind spelenderwijs steeds meer nieuwe woorden. Verder wordt er geknutseld, geknipt, geplakt en buiten gespeeld. Als ouders wordt u betrokken bij de onderwerpen waar de kinderen mee bezig zijn. Tijdens het spelen leren de kinderen allerlei nieuwe dingen. Uw kind hoeft nog niet zindelijk te zijn als het naar de peuterspeelzaal gaat.

Voorbereiding voor de basisschool
Kinderen die een peuterspeelzaal hebben bezocht, zijn verder in hun ontwikkeling dan kinderen die dit niet hebben gedaan. 
Zo worden ze voorbereid voor de basisschool.
Veel basisscholen en peuterspeelzalen werken samen. 

Hoe vind ik een peuterspeelzaal?

Verschillende kinderopvangorganisaties bieden peuterspeelwerk aan. In iedere wijk is wel een peuterspeelzaal te vinden. Loop eens binnen bij een peuterspeelzaal bij u in de buurt. De leidsters informeren u graag.

Voor vragen of opmerkingen over het beleid van peuterspeelzaalwerk, kunt u gebruik maken van het contactformulier.