Leerplicht

Onderwijs, het is je recht!

Iedereen op zijn plek in West-Brabant
De Leerplichtwet stelt het recht op onderwijs voor kinderen en jongeren zeker. De gemeente Bergen op Zoom handhaaft deze wet op basis van verzuimmeldingen. We voorkomen dat leerlingen vroegtijdig hun schoolverlaten bieden ondersteuning om hen op school te houden. Want soms is naar school gaan minder vanzelfsprekend en kan een leerling best wat hulp gebruiken. De school werkt nauw samen met de leerplichtambtenaar van de gemeente. De leerplichtambtenaar kan veel betekenen voor kinderen, jongeren en ouders. Een samenwerking tussen de gemeenten Roosendaal, Halderberge, Steenbergen en Woensdrecht, de scholen zelf, jeugdprofessionals en bedrijven, biedt een professioneel zorg- en ondersteuningsnetwerk als het gaat om leerplicht. Maak daar gebruik van zodat je een fijne schooltijd hebt, de juiste keuzes maakt en een diploma haalt!

Werken aan je toekomst
Je wilt een opleiding doen, maar weet nog niet zo goed welk beroep bij je past en waarin je werk zult vinden. Of je volgt een opleiding en die bevalt je, maar thuis gaat het even moeilijk. Of je staat er alleen voor en denkt dat je het niet gaat redden. Of er is iets anders aan de hand.

Je baalt, want je hebt een diploma nodig om een baan te vinden. Of om je droomberoep te kunnen uitoefenen. Je wilt wel, maar het lukt nu gewoon even niet.

Weet dan dat je er niet alleen voor staat. Hoe eerder je jouw twijfels of problemen kenbaar maakt, hoe sneller we je de ondersteuning kunnen bieden die je nodig hebt. Neem contact op met je mentor, zorgcoördinator of decaan. Samen met de leerplichtambtenaar of jongerencoach benutten we de mogelijkheden die er voor je zijn. We helpen je om je perspectief te vergroten en betere keuzes te maken. We gaan samen op zoek naar bijvoorbeeld een passend opleidingsplan, een stap naar het bedrijfsleven of een stageplaats. En wist je dat we daar soms ook andere jongeren voor inzetten? Ben je tussen de 18 en 23 jaar en is het je bijvoorbeeld nog niet gelukt om je diploma te halen, of ben je na de middelbare school gaan werken maar kom je niet verder? Neem dan contact op met de RMC-trajectbegeleiders.

Ouders: Verzuim of verlof?
U krijgt met de Leerplichtwet te maken als uw kind verzuimt op school. Het kan gaan om langduriger verzuim door ziekte of een beperking, maar ook om verzuim vanwege een verkeerde schoolkeuze of een studie in het buitenland. Bovendien hebben kinderen steeds vaker te maken met lichamelijke en/of psychische klachten van henzelf of van hun ouders. Wanneer hierdoor onzekerheid ontstaat en schoolprestaties achterblijven, kan dit verzuim tot gevolg hebben. Weet dan dat de leerplichtambtenaar er is om u te helpen, de juiste stappen te zetten en de ondersteuning te krijgen die hierbij nodig is.

Soms is het nodig om een tijdelijke ontheffing van de leerplicht aan te vragen. Via uw school kunt u maximaal tien extra vrije dagen aanvragen. U krijgt alleen toestemming als er een belangrijke reden voor is. Bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, bruiloft of begrafenis. Als ouders een kind zonder verlof van school meenemen, dan kan er een Proces Verbaal volgen. Naar school gaan is een serieuze zaak en als ouder speelt u daarin een belangrijke rol. Over extra verlof, dus bij meer dan tien extra vrije dagen per schooljaar, beslist de leerplichtambtenaar.

We staan voor je klaar
Ben je 5-23 jaar en ga je niet naar school? We gaan graag met jou en/of je ouders in gesprek. We hebben begrip voor je situatie en we zoeken naar een oplossing die voor jou haalbaar is.

We nemen contact met je op als we een verzuimmelding krijgen van je school. Natuurlijk kun je zelf al eerder contact met ons opnemen als naar school gaan niet meer lukt. Of als je erachter wilt komen welke beroepskeuze bij je past.

Samen maken we het mogelijk.

Voor wie zijn we er?
De leerplicht geldt voor leerlingen van 5 tot 16 jaar. Er geldt een kwalificatieplicht voor jongeren van 16 en 17 jaar zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie is minimaal een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Jongeren van 18-23 jaar zonder startkwalificatie komen in aanmerking voor RMC-trajectbegeleiding.

Contact

Op de website van het Regionale Bureau Leerplicht West-Brabant vindt u alle relevante informatie rondom leerplicht. Ook vindt u hier de aanvraagformulieren voor vrijstelling van leerplicht.

Wanneer u de leerplichtambtenaar wilt spreken of meer informatie wilt over RMC-trajectbegeleiding dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Bergen op Zoom op telefoonnummer 14 0164.

 

Bezwaar & beroep

U kunt bij de gemeente bezwaar maken tegen het besluit van de leerplichtambtenaar. Dit doet u binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.