Vragenlijst behoefteonderzoek naar leeftijdsvriendelijke gemeente

Roks, M. (Marloes)

Onze gemeente wil graag een leeftijdsvriendelijke (Age-friendly City worden. Dan maak je deel uit van een internationaal programma van de Wereld Gezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO). Met dit programma worden gemeenten gesteund bij het maken van beleid waarbij extra rekening gehouden wordt met ouderen.

Binnenkort ontvangen 850 inwoners van 60 jaar of ouder een brief met de vraag om aan het onderzoek mee te doen. Wie meedoet ontvangt in de week daarna een vragenlijst die door een vrijwilliger bezorgd wordt. Als er hulp nodig is bij het invullen van de vragenlijst kan deze vrijwilliger helpen.
Na ongeveer 10 dagen wordt de vragenlijst weer door de vrijwilliger opgehaald.

Ontvangt u van ons een brief? Dan hopen we op uw medewerking.