Ereburger en oud-gemeentesecretaris Peter Thomassen overleden

Roks, M. (Marloes)

Woensdag 31 mei 2017 is mr. P.B.J.M. (Peter) Thomassen overleden.
Peter Thomassen was sinds 19 november 2004 ereburger van de gemeente Bergen op Zoom. Van 1 november 1986 tot 1 december 2005 was hij gemeentesecretaris van de gemeente Bergen op Zoom.

Levensloop

Petrus Bernardus Johannes Marie Thomassen werd op 18 mei 1944 geboren in Roermond. Hij trouwde met Margo Biemans.

 

Loopbaan

Dhr. Thomassen studeerde na het gymnasium A Nederlands Recht aan de Katholieke Hogeschool in Tilburg.

Zijn militaire dienstplicht vervulde hij van december 1964 tot september 1966 bij de verbindingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht.

Vervolgens vervulde hij verschillende functies bij verschillende organisaties:

 

Januari 1970 – december 1971

Student-Assistent voor staats- en administratiefrecht aan de

Hogeschool Tilburg

Januari 1972 – maart 1972

Volontair afdeling algemene zaken gemeente Goirle

Maart 1972 -januari 1976

Beleidsmedewerker Vereniging van Nederlandse Gemeenten, afdeling ruimtelijke ordening in Den Haag

Januari 1976 – maart 1982

Jurist algemene dienst en later adjunct-gemeentesecretaris gemeente Delft

Maart 1982 – november 1986

Staffunctionaris Hoofdgroep Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting van het provinciaal bestuur van Limburg

November 1986 – december 2005

Gemeentesecretaris gemeente Bergen op Zoom

 

In 2005 bereikte Peter Thomassen de VUT-gerechtigde leeftijd. Voor en na die tijd zette hij zich actief in een groot aantal bestuurlijke, maatschappelijke en culturele organisaties in Bergen op Zoom.

Voor zijn verdiensten voor de gemeente Bergen op Zoom werd hij in november 2004 benoemd tot ereburger en kreeg hij de erepenning van de gemeente Beren op Zoom uitgereikt.

 

Reactie Burgemeester Frank Petter

“Vandaag bereikte ons het bericht dat de heer Thomassen is overleden. Hoewel ik persoonlijk niet met hem het samengewerkt, ken ik hem uit de vele verhalen en uit de waardering die ik in de ambtelijke organisatie en de politiek voor hem waarneem. Hij was een gemeentesecretaris puur sang. Zijn bijdrage voor de gemeente Bergen op Zoom is van formaat. Niet voor niets ontving hij het ereburgerschap. We verliezen in hem een betrokken bestuurder. Iemand voor wie de dichtregels in het gedicht Bergen op Zoom van Bert Bevers persoonlijk geschreven lijken te zijn: Je hoeft hier niet geboren te zijn om hier vandaan te willen komen.