Ontmoeten in de wijk: Praat mee over ontmoeten in uw wijk of kern

Roks, M. (Marloes)

Hoe zien de wijkcentra van de toekomst eruit? Heeft u ideeën of dromen over hoe een wijkgebouw er in de toekomst uit zou moeten zien? Is dat dan nog steeds een ontmoetingsplaats? Zijn er activiteiten voor iedereen? Of treffen we elkaar dan in de wijk op andere plaatsen of op een andere manier? Om hierover na te denken nodigen we u uit om mee te doen aan de gesprekken over ‘Ontmoeten in de wijk’.

De opbrengsten van deze gesprekken betrekt de gemeenteraad bij verdere besluitvorming over de wijkcentra. De vier gesprekken vinden plaats op 28 maart en 6 april, beide dagen om 15 en 19 uur. Locatie is sv DOSKO aan de Ravelstraat. Als u mee wilt doen moeten u zich van tevoren opgeven. We werken aan de hand van de methode ‘waarderend vernieuwen’.

De gemeente gaat zich dit voorjaar buigen over de toekomst van wijkcentra en wijkfuncties. Rond de zomer is de verwachting dat de gemeenteraad besluiten neemt over dit onderwerp. De inbreng van inwoners vinden we hierbij waardevol. Daarom organiseren we een aantal gesprekken om deze informatie op te kunnen halen. Iedereen is welkom. Eind 2015 zijn er ook ideeën, wensen en dromen over wijkcentra opgehaald. Ook deze inbreng wordt betrokken bij de besluiten over de wijkcentra. 

Voor de gesprekken gebruiken we de gespreksmethode ‘waarderend vernieuwen’. Hierbij vragen we eerst naar uw positieve ervaringen over ‘Ontmoeten in de wijk’. Daarna gebruiken we deze ervaringen om na te denken over de toekomst en wat u daar zelf aan wil doen. Dat betekent wél dat we van iedereen die aanwezig is een actieve bijdrage verwachten. Een gesprek duurt 2 uur. Opgeven kan via secretariaatMO@bergenopzoom.nl.

De methode ‘waarderend vernieuwen’ wordt overigens ook voor andere gespreksonderwerpen gebruikt. Zo wordt ‘waarderend vernieuwen’ ook toegepast bij de gesprekken over de toekomstvisie Bergen op Zoom die in dezelfde periode plaatsvinden.