Bergen op Zoom verkoopt opnieuw twee panden

Splinter, F. (Fabiola)

Het lijstje met te verkopen panden van de gemeente Bergen op Zoom slinkt gestaag. Onlangs werd er al melding gemaakt van verkopen aan de Slingerweg en de Edisonlaan. En ook nu gaat het om panden die al geruime tijd leegstaan, maar waarover inmiddels overeenstemming is bereikt tot verkoop. Het gaat om het pand aan de Rooseveltlaan 196 (de voormalige VW-garage) en het pand Dorpsstraat 49 (de voormalige bibliotheek).

De locatie Rooseveltlaan 196 is overigens pas sinds vorig jaar in handen van de gemeente gekomen als gevolg van afspraken met de politie die nu in het stationsgebied van Bergen op Zoom een nieuw pand gaat bouwen. Er heeft een meervoudig onderhandse uitvraag plaatsgevonden met verschillende geïnteresseerde partijen. Uitgangspunt daarbij was dat het beoogde gebruik mogelijk gemaakt kon worden binnen het bestaande bestemmingsplan. Uiteindelijk is de keuze gevallen op een bedrijf dat op die plek een fullservice wasstraat wil beginnen. Het plan past binnen het vigerende bestemmingsplan en zal wat omgevingsbeeld en uitstraling betreffen, een verbetering voor de stadsentree betekenen.

Herbestemming

Ook het pand Dorpsstraat 49 is in principe verkocht. Het college verleent onder voorwaarden ook medewerking aan de herbestemming/functiewijziging van het pand. Het pand in de Dorpsstraat staat inmiddels ruim 6 jaar te koop. De afgelopen jaren is er wel regelmatig interesse geweest, maar het is nooit tot een bod gekomen. Een projectontwikkelaar heeft haar oog laten vallen op het pand en een bod gedaan. Het bod voldoet aan het vastgoedbeleid van de gemeente en valt ook binnen de voorwaarden die gesteld worden op het gebied van parkeren, volkshuisvesting en stedenbouw. De voorgestelde herbestemming (realisatie van 10 appartementen en een commerciële ruimte) is wel in strijd met het vigerende bestemmingsplan, maar het college maakt medewerking mogelijk door gebruik te maken van een afwijkingsbevoegdheid.

Op dit moment wordt het pand tijdelijk gebruikt door de Stichting Verenigde Wijkcentra in verband met de verbouwing van de zaal van de Wittenhorst. De verwachting is dat de wijkactiviteiten doorgang kunnen vinden totdat de zaal van de Wittenhorst gereed is.

Positieve ontwikkeling 

Wethouder Ad Coppens is blij met de overeenstemming die bereikt is ten aanzien van de verkoop van de panden. “Beide initiatieven hebben een positieve ontwikkeling op de gebieden waarin ze liggen. Het is mooi om te zien dat panden die al langere tijd leegstaan weer een nieuwe invulling krijgen. Dat is mooi voor de stad en is positief voor de inwoners”, aldus de wethouder Economische Zaken en Financiën.