RSG ’t Rijks is excellente school

Splinter, F. (Fabiola)

Het ministerie van Onderwijs heeft deze week het predicaat Excellente school 2016-2018 toegekend aan RSG ’t Rijks (met name het MAVO-deel). In het juryrapport dat daarbij hoort noemt de Inspecteur Generaal van het ministerie ‘de buitengewone kwaliteit van RSG ’t Rijks niet alleen aantoonbaar, maar ook duurzaam’. Het predicaat geldt twee jaar.

Wethouder Yvonne Kammeijer (Onderwijs) is bijzonder te spreken over de prestatie van ’t Rijks. “Ik vind het geweldig dat we opnieuw zo’n excellente school binnen onze gemeentegrenzen hebben. Naast basisschool De Grebbe en Het Kwadrant (school voor Praktijk Onderwijs) heeft nu ook ’t Rijks dit predicaat. Dat stemt tot blijdschap en ik feliciteer iedereen die hier een steentje aan bijdraagt”, aldus wethouder Yvonne Kammeijer.

Rector Leon de Rond schrijft in een brief aan de ouders/verzorgers van de RSG-leerlingen enorm in zijn nopjes te zijn met de waardering vanuit de Inspectie en het Ministerie. 

RSG Rijks excellent