Nieuwjaarsreceptie in Hofzaal Markiezenhof

Splinter, F. (Fabiola)

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom houdt haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op maandag 9 januari 2017. Tussen 17.00 uur t/m 19.00 uur vindt dit plaats in de Hofzaal van het Markiezenhof, Steenbergsestraat 8 in Bergen op Zoom. Om 17.15 uur zal burgemeester Frank Petter zijn Nieuwjaarstoespraak houden. Iedereen is van harte welkom.