Herstel economie West-Brabant definitief ingezet

Splinter, F. (Fabiola)

Bijna 80 procent van de ontslagen medewerkers van Philip Morris heeft weer een baan en bedrijfssectoren in industrie en logistiek zijn duurzaam versterkt. Wel blijft verdere herstel van de werkgelegenheid een aandachtspunt, zeker in Zuidwest-Brabant. Dat staat in een rapport dat minister Kamp vandaag kreeg uit handen van bestuurders van gemeente Bergen op Zoom en provincies Noord-Brabant en Zeeland.

Regionale partijen, provincies en Rijk investeerden de afgelopen jaren in het vergroten van de bedrijvigheid in West-Brabant en Zeeland. Zij droegen bijvoorbeeld bij aan een nieuwe hal voor vliegtuigonderhoud in Woensdrecht. Bedrijven en defensie zijn daardoor straks goed toegerust om de nieuwe orders voor motorenonderhoud aan de F-35 uit te voeren. De betrokken partijen versnelden ook de ontwikkeling van de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom waar jonge bedrijven, gevestigde industrie en kennisinstellingen (TNO, ECN en VITO) nieuwe grondstoffen voor de chemische industrie uit suiker maken. Ook bedrijven investeren weer in West-Brabant. Sinds begin 2015 kondigden 73 ondernemingen aan bijna 300 miljoen euro in hun bedrijf te steken. Zij creëren daarmee naar verwachting ongeveer 3200 banen.

Minister Kamp van Economische Zaken: Ik heb veel waardering voor de inspanningen die bedrijven, regionale partijen, provincies en het Rijk de afgelopen twee jaar hebben geleverd om de economie van Zuidwest-Nederland weer op gang te brengen. De resultaten van hun inspanningen zijn inmiddels goed zichtbaar. Grote retailers, logistieke bedrijven, chemische industrie en modeketens wisten de weg steeds vaker naar Zuidwest-Nederland te vinden. De regionale economie groeit en de werkloosheid blijft dalen. Het is zaak om deze koers vast te houden.

Toekomst

In 2015 lag het werkloosheidpercentage in heel West-Brabant met 6,7% onder het landelijk gemiddelde van 6,9%. Het cijfer van Brabantse Wal-gemeenten (Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht) is met 7,1% nog hoger. De betrokken partijen blijven daarom werkgelegenheid bevorderen. Zo opent binnenkort een informatiepunt waar mensen terecht kunnen voor advies over werken en ondernemen in België. En met subsidie van het Rijk worden 320 mensen omgeschoold voor een baan in logistiek of techniek. Verschillende partijen maken bovendien op dit moment afspraken over de financiering van een nieuwe containerterminal in Bergen op Zoom.

Actieplan

Grote industriële bedrijven in Zuidwest-Nederland reorganiseerden, of sloten hun deuren tijdens de economische crisis. Veel mensen in de regio verloren daardoor hun baan. Alleen al bij sigarettenfabrikant Philip Morris vielen 1169 ontslagen. Rijk, provincies en gemeenten stelden daarom een actieplan op om de economie structureel te versterken door vernieuwende industrie te stimuleren en nieuwe bedrijven te verleiden zich in de regio te vestigen. Zij begeleiden bovendien samen met het UWV en het bedrijfsleven honderden mensen naar een nieuwe baan.

Rapportage ESV

Vlnr. Jo-Annes de Bat (gedeputeerde provincie Zeeland), Ad Coppens (wethouder gemeente Bergen op zoom), Henk Kamp (Minister Economische Zaken) en Bert Pauli (gedeputeerde provincie Noord-Brabant