Cliënten tevreden over dienstverlening in het kader van de Wmo

Splinter, F. (Fabiola)

Het college is op grond van de Wmo verplicht om jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Uit het onderzoek over de uitvoering van de Wmo in 2015 dat in 2016 is uitgevoerd, blijkt dat de meeste mensen tevreden zijn. Ze worden goed geholpen en zijn tevreden met de oplossing die is gevonden.

Voor het onderzoek zijn 1.700 mensen aangeschreven, waarvan er 507 hebben gereageerd. In het onderzoek zijn 10 verplichte vragen opgenomen, aangevuld met extra vragen om meer inzicht te krijgen in de ervaringen met de Wmo. De resultaten van de 10 verplichte vragen zijn van alle gemeenten terug te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.

Goede resultaten

De meeste mensen zijn tevreden over de uitvoering van de Wmo in Bergen op Zoom. Ze weten waar ze moeten zijn met een hulpvraag en worden snel geholpen. Ook geeft 85% van de mensen aan zich serieus genomen te voelen door de medewerker in het gesprek om samen een oplossing te zoeken. De kwaliteit van de ondersteuning wordt eveneens zeer positief beoordeeld. Aandachtspunt is wel dat slechts 29% van de mensen aangeeft te weten dat ze gebruik kunnen maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Bij de gesprekken wordt hier wel melding van gemaakt. In de meeste gevallen is er ook een familielid of een begeleider aanwezig bij de gesprekken.

Wmo

Sinds 1 januari 2015 is de gewijzigde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Deze wet moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. De gemeente biedt daarbij ondersteuning wanneer dit zelf of geholpen door familie, vrienden of bekenden niet lukt.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Bergen op Zoom