januari

 • Alcohol tijdens Vastenavend….alleen met een polsbandje 27 januari 2017

  De gemeente Bergen op Zoom geeft tijdens de Vastenavend samen met Horeca Nederland polsbandjes uit waarmee jongeren makkelijk kunnen aantonen dat ze boven de 18 zijn en dus alcohol kunnen bestellen.

 • Gemeente Bergen op Zoom doet mee aan het PIENTER-onderzoek 27 januari 2017

  ‘Zijn we in Nederland nog goed beschermd tegen infectieziekten zoals polio of mazelen?’ Dat is de centrale vraag bij het PIENTER-onderzoek dat in komende weken in de gemeente Bergen op Zoom van start gaat. Om daar achter te komen ontvangen ongeveer 800 inwoners tussen 0 en 89 jaar een uitnodiging om mee te doen aan het PIENTER-onderzoek. Dit landelijke onderzoek wordt in 49 Nederlandse gemeenten uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom en de GGD West-Brabant.

 • Herstel economie West-Brabant definitief ingezet 26 januari 2017

  Bijna 80 procent van de ontslagen medewerkers van Philip Morris heeft weer een baan en bedrijfssectoren in industrie en logistiek zijn duurzaam versterkt. Wel blijft verdere herstel van de werkgelegenheid een aandachtspunt, zeker in Zuidwest-Brabant. Dat staat in een rapport dat minister Kamp vandaag kreeg uit handen van bestuurders van gemeente Bergen op Zoom en provincies Noord-Brabant en Zeeland.

 • RSG ’t Rijks is excellente school 24 januari 2017

  Het ministerie van Onderwijs heeft deze week het predicaat Excellente school 2016-2018 toegekend aan RSG ’t Rijks (met name het MAVO-deel). In het juryrapport dat daarbij hoort noemt de Inspecteur Generaal van het ministerie ‘de buitengewone kwaliteit van RSG ’t Rijks niet alleen aantoonbaar, maar ook duurzaam’. Het predicaat geldt twee jaar.

 • Negen gemeenten en WVS aan de slag met vorming leerwerkbedrijf 20 januari 2017

  Op donderdag 19 januari 2017 hebben de colleges van de negen WVS-gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert hun gezamenlijke herstructureringsplan voor de WVS en de ketensamenwerking rond de Participatiewet gepresenteerd.

 • Pop-up store ‘Brandveilig Leven’ in Bergen op Zoom 17 januari 2017

  De gemeente Bergen op Zoom opent op donderdag 19 januari in samenwerking met Brandweer en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant de pop-up store ‘Brandveilig Leven’ in de Wouwsestraat 2-4 in Bergen op Zoom. Deze tijdelijke belevingswinkel is onderdeel van de campagne Voorlopletters en maakt bezoekers bewust van de risico’s en gevolgen van een brand in huis. En misschien nog wel belangrijker, dat je zelf iets kunt doen om brand te voorkomen.

 • Cliënten tevreden over dienstverlening in het kader van de Wmo 17 januari 2017

  Het college is op grond van de Wmo verplicht om jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Uit het onderzoek over de uitvoering van de Wmo in 2015 dat in 2016 is uitgevoerd, blijkt dat de meeste mensen tevreden zijn. Ze worden goed geholpen en zijn tevreden met de oplossing die is gevonden.

 • Nieuwjaarstoespraak burgemeester, maandag 9 januari 2017 09 januari 2017

  Tijdens de nieuwjaarsreceptie op maandag 9 januari werden de gasten toegesproken door burgemeester Frank Petter. De nieuwjaarstoespraak is hier te lezen.

 • Nieuwjaarsreceptie in Hofzaal Markiezenhof 05 januari 2017

  Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom houdt haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op maandag 9 januari 2017. Tussen 17.00 uur t/m 19.00 uur vindt dit plaats in de Hofzaal van het Markiezenhof, Steenbergsestraat 8 in Bergen op Zoom. Om 17.15 uur zal burgemeester Frank Petter zijn Nieuwjaarstoespraak houden. Iedereen is van harte welkom.

 • Saver en milieustraten gesloten 04 januari 2017

  Op vrijdag 6 januari zijn Saver en de milieustraten vanwege een nieuwjaarsbijeenkomst eerder gesloten. De milieustraten vanaf 15.00 uur en Saver vanaf 15.30 uur. De milieustraten zijn op 7 januari weer geopend vanaf 08.00 uur.

 • Nieuwe 150kV-hoogspanningskabel tussen Woensdrecht en Bergen op Zoom in gebruik 02 januari 2017

  Het ondergrondse 150kV hoogspanningsnet in de regio Bergen op Zoom is vernieuwd en eind december 2016 in gebruik genomen door TenneT. Door een nauwe samenwerking tussen de gemeente Bergen op Zoom en TenneT is het gelukt om dit project binnen een jaar te realiseren. De komende twee maanden wordt de tijdelijke verbinding, die nodig was om tijdens de werkzaamheden de regio van stroom te blijven voorzien, verwijderd. Daarbij zal op sommige plaatsen beperkte verkeershinder zijn. Eind februari is de verwachting dat alle werkzaamheden afgerond zijn.