Start bouw van Onze Toren ‘Pompejus’ op Fort de Roovere: Wilt u ook een stukje Toren?

Roks, M. (Marloes)

Deze week is het fundament aangebracht voor Pompejus, onze toren. De bouw van Pompejus, de theateruitkijktoren op Fort de Roovere, is definitief een feit! Samen met de inmiddels wereldberoemde Mozesbrug vormt de toren straks een uniek koppel van moderne iconen in Bergen op Zoom. Een fantastische mijlpaal in het streven om de West-Brabantse Waterlinie voor iedereen zichtbaar en beleefbaar te maken. Om die mijlpaal te bereiken, is de afgelopen jaren met inzet van heel veel verschillende partijen - voor en achter de schermen - naar dit moment gewerkt. Wat ze allen gemeen hadden en hebben, is de passie voor dit project. Met het slaan van palen is de bouw vanaf nu zichtbaar. Bedoeling is dat de Toren na de zomervakantie wordt opgeleverd.

Het bouwproces

Ook tijdens het bouwproces is binden van mensen de sleutel tot succes. Drie regionale gerenommeerde bouwbedrijven voeren gezamenlijk de bouw uit, waarbij ook leerlingen uit de bouwopleiding ingezet worden bij het maken van onderdelen voor de toren en losse elementen op het Fort zelf. Leerlingen theatertechniek leggen als studieopdracht het bouwproces vast op. Daarnaast hebben diverse bedrijven toegezegd materialen en diensten te leveren voor de bouw van de Toren. Het gaat hier bv om transport, hang- en sluitwerk, installatiemateriaal, landschapsinrichting en juridische en administratieve ondersteuning.

Crowfunding…gewoon doen

Om van de bouw van de Toren  een succes te maken en om succesvol te zijn met de  inrichting, toekomstig beheer en gebruik  van Toren en Fort moet nog €120.000 bijeen gebracht worden. “Omdat de bouw van de Toren nu definitief doorgaat, kunnen we met meer overtuigingskracht een beroep op u doen een financiële bijdrage te leveren voor dit unieke project”,  vertelt wethouder Patrick van der Velden. Naast particulieren wordt ook het bedrijfsleven gevraagd een financiële bijdrage te leveren.

Wilt u een stukje Toren?

De toren wordt ongeveer 25 meter hoog. Om de top te bereiken, moeten er 129 traptreden worden beklommen. De Toren bestaat uit 1000-en onderdelen. Bijzonder is dat iedereen torenonderdelen kan kopen: er zijn ruim 8.000 onderdelen. Diverse onderdelen zijn al verkocht. Maar we zijn er nog niet. Wilt u ook een stukje Toren? Dat kan. U kunt kiezen uit 9 verschillende mogelijkheden om mee te doen. Kijk maar eens op http://www.pompejus.nl/pakket-overzicht/ . Met de bijdrage ontstaat binding met de Toren want men wordt namelijk lid van de vrienden van Pompejus. En vanaf een bijdrage van 50 euro komt uw naam of gewenste tekst op de Toren te staan.

Pompejus is een duurzaam project

Na de bouw is het vanzelfsprekend dat de Toren en het Fort tot in lengte van jaren goed beheerd wordt. Maar ook dat gedurende het jaar de Toren en het Fort op passende wijze worden gebruik met respect voor de omgeving. Een aan te stellen bestuur zal hier invulling aan geven. Het gaat dan om zaken als beheer, onderhoud, financiën, personeel, marketing en communicatie. Het bestuur coördineert ook alle activiteiten op Fort en Toren en stelt daarvoor jaarlijks een gevarieerd cultureel programma op. Het bestuur draagt tevens zorg voor de Vrienden van Pompejus.