Herinnering enquête jeugdhulp

Splinter, F. (Fabiola)

Bijna 30.000 gezinnen in West–Brabant hebben in januari een uitnodiging ontvangen voor deelname aan een onderzoek naar opvoeden en opgroeien van de jeugd. Het onderzoek wordt namens de 18 gemeenten uitgevoerd door de GGD West-Brabant. Een deel van deze kinderen en gezinnen heeft het afgelopen jaar jeugdzorg ontvangen. De ouders en verzorgers van deze kinderen worden gevraagd naar hun ervaringen, bijvoorbeeld over de toegankelijk en kwaliteit van de hulp. Heeft u de enquête nog niet ingevuld? Wilt u dat dan alsnog doen? Zo kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat de jeugdhulp nog beter georganiseerd wordt.

De GGD heeft de uitnodiging om deel te nemen naar een willekeurige selectie van ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 17 jaar gestuurd die in de regio West-Brabant wonen. Daarnaast is een groot deel van gezinnen die jeugdzorg hebben ontvangen aangeschreven. Dit onderzoek geeft antwoord op vragen als: welke zorgen hebben ouders/verzorgers bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind? – hoe ervaren ouders/verzorgers de opvoeding van hun kind? - hoe worden ouders/verzorgers bij de opvoeding ondersteund door mensen uit de eigen omgeving en professionals?

De GGD overhandigt medio 2017 de onderzoeksresultaten aan de gemeenten, zodat zij deze kunnen gebruiken bij het organiseren en verbeteren van de jeugdhulp. Ook als alles goed gaat met de opvoeding en ontwikkeling van een kind, is het van belang om mee te doen aan het onderzoek.

Online en anoniem

De ouders/verzorgers die een brief hebben ontvangen, krijgen toegang tot de digitale vragenlijst. De GGD verwerkt de resultaten anoniem. De privacy is dus gegarandeerd. Hoe meer ouders/verzorgers de vragenlijst invullen, hoe beter gemeenten inzicht hebben in het opvoeden en opgroeien van de jeugd en de kwaliteit van de jeugdzorg. Heeft u de enquête nog niet ingevuld? Wij stellen het op prijs als u dat alsnog wilt doen. Samen kunnen we de jeugdhulp nog beter organiseren! Dank u wel.