Nieuwe stap in ontwikkeling 380kV traject

Homs, J.J.E. (Etiënne)

Al geruime tijd wordt door de Ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) samen met TenneT gewerkt aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. Deze verbinding is nodig omdat de bestaande hoogspanningsverbinding vol zit (maximale capaciteit).

De lokale overheden hebben de Integrale Effecten Analyse (IEA) en een samenvatting van de milieueffecten ontvangen. De lokale overheden gaan deze zorgvuldig bestuderen. Het streven is gezamenlijk te komen tot een voorkeurstracé. Voor 1 juni 2017 formuleren de overheden een advies richting het ministerie van Economische Zaken.

Geïnteresseerden kunnen de documenten lezen op:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/zuid-west-380-kv-oost-rilland-tilburg