Woningbouw aan de Poelekes

Homs, J.J.E. (Etiënne)

De gemeente Bergen op Zoom en Maas-Jacobs B.V. Vastgoed BV hebben maandag 26 september een koopovereenkomst getekend voor de bouw van 12 woningen aan de Poelekes in Halsteren.
Wethouder Patrick van der Velden (Stedelijke Ontwikkeling) en René Maas van het bedrijf Maas-Jacobs ondertekenden de overeenkomst.

Nu er is getekend start de gemeente op korte termijn een bestemmingsplanprocedure om de bouw van 12 woningen op de voormalige locatie van de Lidl in wijk De Rode Schouw mogelijk te maken. Voor omwonenden zal een informatieavond worden gehouden.

Op het terrein aan de Poelekes heeft jarenlang een supermarkt van Lidl gestaan. In 2011 brandde het pand af en jarenlang bleef onduidelijk wat er met de grond zou gebeuren. Inmiddels heeft het bedrijf Maas-Jacobs Vastgoed BV interesse getoond voor de grond en heeft plannen ingediend voor woningbouw. 
Maas-jacobs staat bekend als een solide partner. Het bedrijf heeft onder andere Blokstallen 2 ontwikkeld tot een Bedrijfsverzamelgebouw met horecafuncties op de begane grond.
De verwachting is dat er in het voorjaar van 2017, als alle procedures zijn doorlopen, begonnen kan worden met de bouw en dat een jaar later de eerste bewoners hun woning kunnen betrekken.