Informatie over commissievergadering Mens en Maatschappij van dinsdag 20 september

Roks, M. (Marloes)

Voor volgende week staan er weer reguliere commissievergaderingen gepland. De commissie Burger en Bestuur (van donderdag) gaat niet door vanwege het ontbreken van agendapunten.
De commissie Mens & Maatschappij vindt plaats op dinsdag 20 september.
Aansluitend staat een werkbijeenkomst over het WVS op het programma. Deze laatste bijeenkomst is niet openbaar.