Gemeente Bergen op Zoom geeft goede voorbeeld in landelijke lesmethode

Roks, M. (Marloes)

Uitgeverij Zwijsen gebruikt een filmpje van de gemeente over afval scheiden in haar lesmethode Natuurzaken.

Natuurzaken is een natuur- & techniekmethode voor het basisonderwijs in groep 5 t/m 8, die op scholen in heel Nederland wordt gebruikt. Deze methode maakt deel uit van De Zaken van Zwijsen: methoden voor wereldoriëntatie, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. De methoden bevatten vele educatieve filmpjes en animaties om lesstof op een aantrekkelijke manier te presenteren. Het filmpje van de gemeente Bergen op Zoom wordt gebruikt in een les voor groep 6 over milieu, milieuvervuiling en afvalscheiding.

“Het filmpje maakt op een heldere manier duidelijk waarom het interessant is om afval te scheiden. Wij kunnen hier een stukje over schrijven in een lesboek, maar door het op deze manier in beeld te brengen onthouden veel kinderen de informatie beter”, aldus Els van der Kolk, onderwijskundige bij Uitgeverij Zwijsen.  

De gemeente liet dit filmpje maken voor een campagne over het nieuwe systeem voor afvalstoffenheffing, dat in 2013 is ingevoerd. Vanaf 1 januari dat jaar berekent de gemeente de afvalstoffenheffing op een andere manier. De nieuwe manier van afvalstoffenheffing gaat uit van het principe dat afval scheiden loont. Als inwoners hun afval goed scheiden en dus minder restafval aanbieden, betalen zij ook minder afvalstoffenheffing. Dat is zowel goed voor hun portemonnee als goed voor het milieu, want veel soorten afval kunnen opnieuw gebruikt worden.

Het nieuwe systeem voor afvalstoffenheffing loont, want de inwoners van de gemeente Bergen op Zoom zijn sindsdien hun afval veel beter gaan scheiden. Sinds de invoering van het systeem is de hoeveelheid ingezameld restafval met bijna tachtig kilo afval per inwoner verminderd. De hoeveelheid apart ingezameld afval zoals oud papier, kunststof verpakkingsmateriaal, glas en textiel is door beter scheidingsgedrag juist toegenomen.

De gemeente Bergen op Zoom hecht groot belang aan afvalscheiding, zegt wethouder Yvonne Kammeijer. “Daarom blijven we ook inzetten op de bewustwording: waarom afval scheiden zo belangrijk is. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Om die reden rijdt de grondstoffenbus van Saver de komende maanden langs scholen in de gemeente om leerlingen al op de basisschool het belang van afval scheiden bij te brengen. Afval is immers een grondstof.” Bovendien krijgt het Natuurpodium binnenkort een nieuwe wisselexpositie, waarin ook aandacht is voor het scheiden van afval.     

Bekijk het filmpje over afval scheiden: https://www.youtube.com/watch?v=p3o-HsikWfU 

Lees meer informatie over de lesmethode: http://www.dezakenvanzwijsen.nl/