Cultuurbedrijf en bibliotheek gaan intensief samenwerken

Roks, M. (Marloes)

Het gemeentelijke cultuurbedrijf en basisbibliotheek Het Markiezaat gaan intensief samenwerken. Een haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat hiervoor een goede basis is. Het college heeft opdracht gegeven een gezamenlijke visie op te stellen over hoe deze samenwerking concreet vorm kan krijgen. Begin 2017 moet deze visie er liggen.

Het cultuurbedrijf en de bibliotheek hebben verkend of er een basis is voor een intensieve samenwerking. Al snel bleek dat beide organisaties veel gemeen hebben: ze zoeken beiden naar mogelijkheden om inwoners te bereiken, te betrekken en te verrijken. ,,De bibliotheek doet dat voornamelijk op het gebied van taal en mediawijsheid, het Cultuurbedrijf met ander cultuuraanbod, maar beiden hebben we cultuureducatie hoog in het vaandel”, licht waarnemend directeur Harry van der Klink van bibliotheek Het Markiezaat toe.

Een samenwerking tussen cultuurinstellingen en een bibliotheek is niet uniek; elders in het land zijn hiervan verschillende voorbeelden te vinden. Ook voor  het  Cultuurbedrijf Bergen op Zoom is samenwerking vanzelfsprekend; hier is een nauwe samenwerking opgebouwd tussen het Centrum voor de Kunsten (CKB), Theater De Maagd, Het Markiezenhof en de Gevangenpoort. “Door samen te werken kunnen we onze inwoners beter vinden en betrekken. Door onze dienstverlening op elkaar af te stemmen kunnen we hierin nog een stap verder gaan”, aldus Cees Meijer, directeur Cultuurbedrijf.

De samenwerking wordt projectmatig opgestart. Meijer: ,,We gaan concreet aan de slag met een aantal projecten, bijvoorbeeld op het gebied van cultuureducatie en in onze dienstverlening naar scholen.”

Door intensieve samenwerking tussen het cultuurbedrijf en de bibliotheek ontstaat de mogelijkheid om samen nieuwe en innovatieve educatieve programma’s te ontwikkelen die bijdragen aan taalontwikkeling, het terugdringen van onderwijsachterstanden en het bevorderen van cultuurparticipatie. Een van de dingen die wordt onderzocht, is de opzet van een zogenoemd educatiebureau. Hierin werken bibliotheek en cultuurbedrijf samen, om zo een één-loketfunctie te kunnen vervullen voor onderwijsinstellingen.

Ook bedrijfsmatig is een intensievere samenwerking interessant: ,,We verwachten een efficiëntieslag te kunnen maken in de bedrijfsvoering. Daarnaast kunnen we een kwalitatieve slag maken, met name door integrale samenwerking richting en met het onderwijs”,  stelt wethouder Arjan van der Weegen.

Het haalbaarheidsonderzoek naar samenwerking komt ook voort uit een taakstelling. De gemeente bezuinigt 3,5 ton op cultuur en ook Het Rijk kort op de subsidie voor bibliotheken. “We hebben dit aangegrepen als een kans om zo te zien of de instellingen iets voor elkaar kunnen betekenen”, aldus Van der Weegen.