Regio West-Brabant geeft circulair ondernemen flinke impuls

Splinter, F. (Fabiola)

Breda International Airport stond op de Dag van de Duurzaamheid geheel in het teken van circulair ondernemen. Vele bedrijven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden waren aanwezig om elkaar te inspireren, enthousiasmeren en te motiveren over de mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling in de regio. Op het congres Winst door Duurzaamheid kwam duidelijk naar voren dat de ambitie en de wil er is om samen duurzaam aan de slag te gaan. Voor sommige ligt de uitdaging nog wel in het ook echt gaan doen.

Informatiemarkt, workshops, interviews en André Kuipers

Gedurende de gehele dag stonden er overal informatiestands van organisaties en bedrijven die de bezoekers graag wilden vertellen over hun product of ontwikkeling. Verder kon men deelnemen aan inspirerende interactieve workshops zoals: Maak uw ‘duurzame’ businesscase sluitend, Duurzame ontwikkeling is goed werkgeverschap en Nieuwe omgevingswet 2018: meer ruimte voor duurzame ontwikkeling. Plenair waren korte interviews met onder andere Stef Have – CEO Breda International Airport en Jeroen van Glabbeek – CEO CM-group. André Kuipers sloot de dag af met een lezing over energie en duurzaamheid in de toekomst. Tijdens zijn missie in de ruimte in 2012 heeft hij als geen ander kunnen zien wat er met de aarde aan het gebeuren is.

Voorbeelden uit de regio

Op het congres waren verschillende voorbeelden te zien van duurzame producten en bedrijfsprocessen die al zeer succesvol zijn. Bijvoorbeeld Lamb Weston Meijer uit Bergen op Zoom, dat friet produceert. “Onze duurzaamheid zit in het zoveel mogelijk friet uit de aardappel halen, minder waterverbruik en minder energie. Maar ook op inventief en innovatief gebied, door bijvoorbeeld onze restwarmte te delen met onze buren”, aldus Jolanda Soons, Manager Sustainability.

Biologisch afbreekbaar plastic

Een mooie aansluiting op het productieproces van Lamb Weston Meijer is het restproduct zetmeel dat ontstaat tijdens het snijden van de friet. Dat zetmeel gaat onder andere naar regiobedrijf Rodenburg BioPolymers. Zij maken daar weer biologisch afbreekbaar plastic van. “Een duurzaam initiatief maar het product verkoopt nog slecht. Er wordt nog altijd vaak gekozen voor het zeer goedkope gewone plastic”, aldus Aaik Rodenburg van Rodenburg BioPolymers. 

50 jaar duurzame bedrijfsvoering

Niet alleen duurzame producten en circulaire bedrijfsprocessen kwamen aan bod. CEO Jeroen van Glabbeek van CM groep gaf een mooi voorbeeld van duurzaam ondernemen. “Voor mij is duurzaam ondernemen een bedrijf te laten groeien en gezond te blijven. Mijn voorbeeld daarin is Wim van de Leegt (VDL). 50 jaar lang passievol werken aan een duurzaam bedrijf. Met gezonde en betrokken medewerkers. Daarin kunnen nog veel bedrijven van betekenis zijn”. 

Jongeren aan het woord

Naast het bedrijfsleven en de overheid zijn ook West-Brabantse jongeren betrokken bij de organisatie van het congres. Wat vinden zij van de voorbeelden en initiatieven op het gebied van duurzaamheid in de regio? En waar willen zij meer aandacht voor? Op die vragen kwam gisteren een duidelijk antwoord. 9 ambities werden uitgesproken, waar diverse bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuurders van de overheden hun handtekening onder hebben gezet. Met als doel zich daar de komende jaren voor in te gaan zetten.

Saver wint Groene Pluim

CEO Jeroen van Glabbeek reikte in de middag, namens de Brabant Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), de ‘Groen Pluim’ uit aan afvalinzamelaar Saver. “Saver speelt een belangrijke rol in duurzaamheid, niet alleen als het gaat om afvalreductie of energietransitie. Ze zijn ook bezig met innovatie en inspiratie. Juist de combinatie van deze 4 punten maakt Saver een terechte winnaar van de Groene Pluim”. De Groene Pluim is een nieuw initiatief waarmee BZW een ondernemer beloont voor zijn of haar duurzame initiatief, bedrijfsvoering of innovatie.

Regionale samenwerking

De regionale DuurzaamheidsTOP is georganiseerd door de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Roosendaal, Waterschap Brabantse Delta en de Rijksdienst voor Ondernemend (RVO) Nederland en ondersteund door de provincie Noord-Brabant. Een samenwerking waar positief op teruggekeken wordt. “Ik ben zeer tevreden met de hoge opkomst. Met alleen bestuurlijk draagvlak komen we er niet. Als ik zie hoe het bedrijfsleven, onderwijs en betrokken burgers vandaag vertegenwoordigd zijn, dan geeft dat een goed gevoel. Ook zij moeten goed aan tafel komen”, aldus wethouder Yvonne Kammeijer van gemeente Bergen op Zoom.   

Lees hier het sfeerverslag van die dag

Congres Duurzaamheid