Flinke hoeveelheid diesel weggelekt

Splinter, F. (Fabiola)

Vandaag is op de hoek Dubbelstraat/Rijtuigweg een hoeveelheid diesel gelekt. Dat is gebeurd tijdens werkzaamheden die Enexis uitvoert. Om die werkzaamheden uit te kunnen voeren was een noodstroomaggregaat geplaatst. De gemeente en de Omgevingsdienst zijn snel ter plekke gegaan.

Vanmiddag werd duidelijk dat het om zo’n 1000 liter diesel zou gaan, die in de goot is gelopen en vervolgens deels ook in de riolering terecht is gekomen. Ook is een gedeelte van die hoeveelheid in de Binnenhaven gelopen. 
Zowel de grond als het oppervlaktewater worden door gespecialiseerde bedrijven schoongemaakt. Op dit moment is nog niet bekend hoe lang dat dit gaat duren. De weggelopen diesel kan stankoverlast voor de omgeving veroorzaken.