Canadese ambassadeur nodigt kinderen en jongeren uit voor lezing Canadays Lecture en herdenking

Splinter, F. (Fabiola)

Aan het einde van deze maand vinden een aantal activiteiten plaats, die herinneren aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en hoe we lessen kunnen trekken uit dit conflict.

Op 29 oktober vindt in de Sint-Gertrudiskerk de lezing Canadays Lecture plaats (aanvang 19.30 uur). Het thema van de lezing is: ‘Vrijheid is een werkwoord’. De lezing richt zich speciaal op kinderen/jongeren.

Op 30 oktober vindt de jaarlijkse herdenking plaats op de Canadese Oorlogsbegraafplaats (aanvang 11.00 uur). Het zou fantastisch zijn wanneer beide activiteiten zich mogen verheugen in de belangstelling van veel kinderen en jongeren. Niet alleen omdat de achtergrond van deze activiteiten zo belangrijk is, maar ook omdat het programma zeer beslist aansprekend is.

Ook de Canadese ambassadeur hecht groot belang aan de lezing en de herdenking en de deelname daaraan door kinderen en jongeren. In een brief aan de scholen nodigt de ambassadeur kinderen en jongeren van harte uit aan de lezing en de herdenking deel te nemen. Op verzoek van de Canadese ambassadeur heeft burgemeester Petter op 12 oktober de brief doorgestuurd naar de schoolbesturen, met het verzoek deze onder de aandacht te brengen bij de leerlingen van de aangesloten scholen.

Brief van de ambassadeur 

Website http://www.canadays.nl/  

Herdenking jeugd