Burgemeester in gesprek met Zeeuwse en Belgische collega’s

Splinter, F. (Fabiola)

Burgemeester Frank Petter heeft maandagmiddag in stadspaleis Het Markiezenhof gesproken met een aantal collega’s uit Zeeland en België. Eerder bracht Petter zelf al bezoeken aan de individuele burgemeesters van de Z4 (Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen) en aan de burgemeester van Gent. Het gesprek van vandaag is te zien als een tegenbezoek en een nadere kennismaking.

Dat Bergen op Zoom haar blik niet alleen op samenwerking in de eigen provincie zoekt moge duidelijk zijn. De ligging van de gemeente ‘halverwege wereldsteden, waar Brabant Zeeland kust’ zorgt ervoor dat goede banden met Zeeland, Zuid-Holland en Vlaanderen voordelen op kunnen leveren. 

Maandagmiddag hield burgemeester Daniel Termont van Gent een inleiding voor zijn ambtsgenoten uit Nederland die de opmaat vormde naar een goede discussie waarin samen op zoek is gegaan naar ingrediënten voor een gezamenlijke agenda voor de toekomst.  
Daarbij moet onder andere gedacht worden aan samenwerking op terreinen als economie en transport, biobased economy, de verbinding met Canada (op gebied van herdenken, maar ook op economisch gebied) en tenslotte samenwerking op het gebied van Veiligheid.

Burgemeestersontmoeting