Voorstel: Hart van Brabant en West-Brabant één Woningmarktregio

Roks, M. (Marloes)

24 gemeenten in Hart van Brabant en West-Brabant willen de Minister voor Wonen en Rijksdienst gezamenlijk voorstellen om één woningmarktregio te gaan vormen. De gemeenten denken dat met deze regio de volkshuisvestelijke opgaven het beste zijn gediend. Het voorstel voor de vorming van een gezamenlijke woningmarktregio is toegestuurd aan betrokken woningcorporaties en huurdersorganisaties voor een zienswijze.

Woningwet

Op grond van de nieuwe Woningwet zal Nederland verdeeld worden in regionale werkgebieden voor woningcorporaties. Deze indeling is bedoeld om de lokale binding van corporaties te versterken, omdat iedere corporatie één regio als kernwerkgebied krijgt. Na de vaststelling van de woningmarktregio’s mogen corporaties alleen in hun eigen kernwerkgebied investeren in uitbreiding van hun woningvoorraad. Buiten het kerngebied mag een corporatie alleen bestaand bezit onderhouden.

Voorstel gemeenten

Zowel in Hart van Brabant als in West-Brabant hebben de gemeenten nagedacht over de beste regio-indeling. Beide regio´s wezen in maart een gezamenlijke woningmarktregio aan als beste variant vanuit de volkshuisvestelijke opgaven bezien. Een indeling in twee afzonderlijke regio´s zou ertoe leiden dat woningcorporaties Wonen Breburg en Leystromen in een deel van hun huidige werkgebied niet meer kunnen investeren in nieuwbouw. Dit zou voor de gemeenten Breda, Baarle-Nassau en Alphen-Chaam mogelijk zeer nadelige gevolgen hebben. De samenhang tussen de lokale woningmarkten tussen de gemeenten in de twee regio´s is bovendien groot. In april is een gezamenlijk voorstel uitgewerkt dat nu is gestuurd aan betrokken woningcorporaties en hun huurdersorganisaties voor een zienswijze.

Vervolg

Woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Namens de 24 gemeenten verzamelt de gemeente Breda de zienswijzen. Op 28 juni nemen de colleges van B&W in de 24 gemeenten een definitief besluit over het voorstel aan de Minister.

Het voorstel voor een gezamenlijk regionaal werkgebied wordt gedaan door de gemeenten:

Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Dongen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen, Tilburg, Waalwijk, Woensdrecht en Zundert

In deze regio zullen de volgende woningcorporaties hun kernwerkgebied hebben:

AlleeWonen, Casade, Goed Wonen, ’t Heem, Huisvesting Bejaarden Oosterhout, Laurentius, Leystromen, Stadlander, Thuisvester, TIWOS, TBV, Volksbelang, WonenBreburg, Woonkwartier, Woonstichting Etten-Leur, WSG en Woonstichting Woensdrecht