Raadsvoorstel Buitenplaats een maand opgeschoven

Roks, M. (Marloes)

Het college heeft op 6 mei 2016 een brief aan de raad gestuurd (kenmerk U16-008406) waarin de raad werd geïnformeerd over enkele technische onvolkomenheden in de doorvertaling van de Nota van zienswijzen naar de vast te stellen regels in het raadsvoorstel “vaststelling bestemmingsplan Buitenplaats” (RVB16-0013).

Tijdens de bijeenkomst met de bewoners en de initiatiefnemer op 10 mei 2016 heeft wethouder Van der Velden gemeld, dat het college zorgvuldigheid hierin boven snelheid nastreeft. Het is mede daarom dat voorgesteld wordt de behandeling van dit onderwerp inclusief de beeldvormingavond uit te stellen tot juli 2017. Er was begrip voor die keuze bij de bewoners en initiatiefnemer en de aanwezige vertegenwoordigers van de fracties. Het presidium heeft inmiddels met het voorstel voor uitstel ingestemd.

Dit betekent dat de beeldvorming over dit raadsvoorstel plaatsvindt op 30 juni 2016 en op 13 juli 2016 voor de commissie Stad en Ruimte wordt geagendeerd. Besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van 21 juli 2016.